Wednesday, 31 March 2010

Βγήκαν σε δημόσια διαβούλευση τα νέα αναδιατυπωμένα επαγγελματικά δικαιώματα που αφορούν και το τμήμα μας,τα παραθέτω παρακάτω.

Πηγή:  http://ypepth.opengov.gr/panaretos/?p=1213

                                                                             Άρθρο 1
                                                     Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 


1. Οι πτυχιούχοι Μηχανικοί του Τμήματος Ηλεκτρολογίας, καθώς και του Τμήματος Ενεργειακής Τεχνολογίας με ηλεκτρολογική κατεύθυνση, της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των ισοτίμων Σχολών, με βάση τις επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις τους, μετά την απόκτηση της σχετικής άδειας άσκησης επαγγέλματος, από ενιαίο φορέα που θα καλύπτει όλο το φάσμα των Μηχανικών, δύνανται να απασχολούνται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων, με την έρευνα, τη μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση και εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς του γνωστικού τους πεδίου.

2.1 Οι πτυχιούχοι των ανωτέρω Τμημάτων μετά την απόκτηση της σχετικής αδείας άσκησης επαγγέλματος, δύνανται να δραστηριοποιούνται στα ανωτέρω αναλαμβάνοντας έργα στα ανωτέρω πεδία που αντιστοιχούν στο πρώτο Επίπεδο Τεχνικής Ευθύνης και το οποίο περιλαμβάνει συνήθη έργα.

Με Π.Δ. θα καθορισθούν :

α. η συγκρότηση του ενιαίου φορέα που θα καλύπτει όλο το φάσμα των Μηχανικών

β. τα 3 Επίπεδα Τεχνικής Ευθύνης που αντιστοιχούν σε συνήθη έργα, προωθημένα έργα και εξειδικευμένα έργα καθώς και οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εξέλιξης από το ένα επίπεδο στο άλλο, με βάση τις πιστοποιημένες γνώσεις, εμπειρία ή/και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών, εξειδίκευση ή/και Διδακτορικό Δίπλωμα.

γ. τα όρια Τεχνικής Ευθύνης που αντιστοιχούν σε όλες τις δραστηριότητες που αναφέρονται στη συνέχεια, όπως θα καθορίζονται εκάστοτε και για κάθε ειδικότητα από τον ενιαίο φορέα.

2.2 Οι πτυχιούχοι της παρ. 1 του παρόντος άρθρου δραστηριοποιούνται αυτόνομα και σύμφωνα με τα ανωτέρω, στη μελέτη, ανάλυση, σχεδιασμό, επίβλεψη λειτουργίας, συντήρησης και κατασκευής έργων και εργασιών που εμπίπτουν στο γνωστικό πεδίο του Πτυχιούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού απόφοιτου Τ.Ε.Ι.

3. Οι πτυχιούχοι της παρ. 1 του παρόντος άρθρου έχουν δικαίωμα αυτόνομης απασχόλησης από κτήσεως πτυχίου στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, στους εξής ενδεικτικούς τομείς και δραστηριότητες ηλεκτρομηχανολογικών έργων και εργασιών, όπως θα προσδιορίζονται στην άδεια άσκησης επαγγέλματος που θα απονέμεται από τον ενιαίο φορέα και θα αναφέρει τα όρια τεχνικής ευθύνης:

α. Στη μελέτη, επίβλεψη μελέτης, εγκατάσταση, κατασκευή, επίβλεψη κατασκευής, επίβλεψη λειτουργίας και συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων όλων των ειδικοτήτων και κατηγοριών, καθώς και κινητήριων μηχανών.

β. Στη μελέτη, επίβλεψη μελέτης, εγκατάσταση, κατασκευή, επίβλεψη κατασκευής, επίβλεψη λειτουργίας και συντήρηση θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων.

γ. Στη μελέτη, επίβλεψη μελέτης, εγκατάσταση, κατασκευή, επίβλεψη κατασκευής, επίβλεψη λειτουργίας και συντήρηση εγκαταστάσεων υγρών και αερίων καυσίμων.

δ. Στη μελέτη, επίβλεψη μελέτης, εγκατάσταση, κατασκευή, επίβλεψη κατασκευής, επίβλεψη λειτουργίας και συντήρηση ψυκτικών εγκαταστάσεων και μηχανημάτων παραγωγής ψύχους.

ε. Στη μελέτη, επίβλεψη μελέτης, εγκατάσταση, κατασκευή, επίβλεψη κατασκευής, επίβλεψη λειτουργίας και συντήρηση ανελκυστήρων, ανυψωτικών μηχανημάτων, πνευματικών εγκαταστάσεων, καθώς και διατάξεων μεταφοράς.

στ. Στη μελέτη, επίβλεψη μελέτης, εγκατάσταση, κατασκευή, επίβλεψη κατασκευής, επίβλεψη λειτουργίας και συντήρηση εγκαταστάσεων κλιματισμού και αερισμού.

ζ. Στη μελέτη, επίβλεψη μελέτης, εγκατάσταση, κατασκευή, επίβλεψη κατασκευής, επίβλεψη λειτουργίας και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας και πυρόσβεσης.

η. Στην επίβλεψη και εκτέλεση της συντήρησης και επισκευής ηλεκτροκίνητων οχημάτων και μεταφορικών μέσων, καθώς και στον χειρισμό, επίβλεψη λειτουργίας και συντήρηση μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

θ. Στη μελέτη, επίβλεψη μελέτης, εγκατάσταση, κατασκευή, επίβλεψη κατασκευής, επίβλεψη λειτουργίας και συντήρηση πάσης φύσεως εγκαταστάσεων παραγωγής, εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας, με χρήση μιας ή περισσότερων μορφών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε) και εφαρμογών τους στον Κτιριακό, Αγροτικό και Βιομηχανικό τομέα, καθώς και εγκαταστάσεις Συμπαραγωγής.

ι. Στη μελέτη, επίβλεψη μελέτης, εγκατάσταση, κατασκευή, επίβλεψη κατασκευής, επίβλεψη λειτουργίας και συντήρηση δικτύων επικοινωνίας και συστημάτων πληροφορικής.

ια. Στη μελέτη, επίβλεψη μελέτης, εγκατάσταση, κατασκευή, επίβλεψη κατασκευής, επίβλεψη λειτουργίας και συντήρηση εγκαταστάσεων παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

ιβ Στη μελέτη, επίβλεψη μελέτης, καθώς και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου και αυτοματοποίησης, καθώς και περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων από την εγκατάσταση και λειτουργία έργων και εργασιών των δραστηριοτήτων τους.

ιγ Στη σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών, εκπόνηση και επίβλεψη μελετών σχετικών με τον σχεδιασμό έργων και εργασιών των δραστηριοτήτων που καλύπτουν το γνωστικό πεδίο του Τμήματος αποφοίτησης.

ιδ Στη μελέτη, επίβλεψη μελέτης, εγκατάσταση, κατασκευή, επίβλεψη κατασκευής, επίβλεψη λειτουργίας και συντήρηση ολοκληρωμένων συστημάτων ηλεκτρομηχανολογικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κτιρίων, δικτύων, βιομηχανικών μονάδων, καθώς και συνεργείων.

ιε Στη μελέτη, επίβλεψη και εγκατάσταση ψηφιακών, ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, καθώς και συλλογή, επεξεργασία δεδομένων και σημάτων.

ιστ Στη μελέτη, επίβλεψη μελέτης επί της ενεργειακής συμπεριφοράς κτιρίων, καθώς και στην ενεργειακή βαθμονόμηση και πιστοποίηση κτιρίων σύμφωνα και με τις Οδηγίες της Ε.Ε.

4. Οι πτυχιούχοι της παρ. 1 του παρόντος άρθρου δραστηριοποιούνται στην κατασκευή δημοσίων έργων, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της σχετικής με την εκτέλεση δημοσίων έργων νομοθεσίας.

5. Οι πτυχιούχοι της παρ. 1, σύμφωνα με τις αρχές και προϋποθέσεις τις παρ. 2.1, 2.2 και 3 του παρόντος άρθρου, δραστηριοποιούνται:

α. Στην επίβλεψη τεχνικών έργων και εργασιών για λογαριασμό (ή με εντολή) υπηρεσιών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα ή ιδιωτικής κατασκευαστικής εταιρείας ή ιδιώτη, είτε ως μεμονωμένοι επιβλέποντες Μηχανικοί, είτε ως μέλη κλιμακίων επίβλεψης.

β. Ως μέλη οργανωμένων υπηρεσιών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα ή μελετητικού γραφείου, συμμετέχουν και υπογράφουν τη σύνταξη, τον έλεγχο και την επίβλεψη μελέτης ιδιωτικών και δημόσιων έργων και εργασιών, όπως περιγράφονται στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου, που γίνονται με την ευθύνη της υπηρεσίας ή του ιδιωτικού γραφείου μελετών.

γ. Ως μέλη ιδιωτικού μελετητικού γραφείου, συμμετέχουν στη συμπλήρωση του δυναμικού του μελετητικού γραφείου, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τις μελέτες του δημοσίου με δυναμικό μονάδων ως ακολούθως:

- Μία μονάδα μετά τετραετία από τη λήψη του πτυχίου.

- Δύο μονάδες μετά οκταετία από τη λήψη του πτυχίου και ανάλογη εμπειρία.

- Τρεις μονάδες μετά δωδεκαετία από τη λήψη του πτυχίου και ανάλογη εμπειρία.

δ. Ως μεμονωμένοι Μηχανικοί, αναλαμβάνουν την εκπόνηση και επίβλεψη μελετών δημοσίων έργων και εργασιών στις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών που καλύπτονται από το γνωστικό πεδίο του Τμήματος αποφοίτησης, είτε συμμετέχοντας σε μελετητική ομάδα, είτε αυτόνομα, με δυναμικό μονάδων αντίστοιχο με την εμπειρία τους και την τάξη πτυχίου την οποία κατέχουν.

Οι προϋποθέσεις εγγραφής στα Μητρώα Μελετητών είναι αντίστοιχες με αυτές των άλλων πτυχιούχων της ανώτατης εκπαίδευσης.

6. Οι πτυχιούχοι Μηχανικοί της παραγράφου 1, σύμφωνα με τις αρχές και προϋποθέσεις τις παρ. 2.1, 2.2 και 3 του παρόντος άρθρου:

α. Διενεργούν εργασίες πραγματογνωμοσύνης, αξιολόγησης προσφορών αγοράς, ποιοτικού ελέγχου υλικών έργων και εργασιών της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

β. Παρέχουν υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και υγιεινής της εργασίας, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά, και επιλαμβάνονται των σχετικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονται.

γ. Δραστηριοποιούνται στην Εκπαίδευση, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.

δ. Δραστηριοποιούνται ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους.

ε. Εξελίσσονται γενικώς μέσα στη διοικητική και τεχνική ιεραρχία των επιχειρήσεων και υπηρεσιών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και καλύπτουν θέσεις υπευθύνων στελεχών, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για τους πτυχιούχους της ανώτατης εκπαίδευσης.

στ. Ασκούν κάθε άλλη δραστηριότητα που εμφανίζεται με την εξέλιξη της τεχνολογίας και άπτεται του γνωστικού πεδίου του Τμήματός τους.


                                                                      Άρθρο 2
                                               Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί


1. Οι πτυχιούχοι Μηχανικοί του Τμήματος Μηχανολογίας, καθώς και του Τμήματος Ενεργειακής Τεχνολογίας με μηχανολογική κατεύθυνση, της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των ισοτίμων Σχολών, με βάση τις επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις τους, μετά την απόκτηση της σχετικής άδειας άσκησης επαγγέλματος, από ενιαίο φορέα που θα καλύπτει όλο το φάσμα των Μηχανικών, δύνανται να ασχολούνται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων, με την έρευνα, τη μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση και εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς του γνωστικού τους πεδίου.

2.1 Οι πτυχιούχοι των ανωτέρω Τμημάτων μετά την απόκτηση της σχετικής αδείας άσκησης επαγγέλματος, δύνανται να δραστηριοποιούνται στα ανωτέρω αναλαμβάνοντας έργα στα ανωτέρω πεδία που αντιστοιχούν στο πρώτο Επίπεδο Τεχνικής Ευθύνης και το οποίο περιλαμβάνει συνήθη έργα.

Με Π.Δ θα καθορισθούν:

α. η συγκρότηση του ενιαίου φορέα που θα καλύπτει όλο το φάσμα των Μηχανικών

β. τα 3 Επίπεδα Τεχνικής Ευθύνης που αντιστοιχούν σε συνήθη έργα, προωθημένα έργα και εξειδικευμένα έργα καθώς και οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εξέλιξης από το ένα επίπεδο στο άλλο, με βάση τις πιστοποιημένες γνώσεις, εμπειρία ή/και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών, εξειδίκευση ή/και Διδακτορικό Δίπλωμα.

γ. τα όρια Τεχνικής Ευθύνης που αντιστοιχούν σε όλες τις δραστηριότητες που αναφέρονται στη συνέχεια, όπως θα καθορίζονται εκάστοτε και για κάθε ειδικότητα από τον ενιαίο φορέα.

2.2 Οι πτυχιούχοι της παρ. 1 δραστηριοποιούνται αυτόνομα και σύμφωνα με τα ανωτέρω στη μελέτη, ανάλυση, σχεδιασμό, επίβλεψη λειτουργίας, συντήρησης και κατασκευής έργων και εργασιών που εμπίπτουν στο γνωστικό πεδίο του Πτυχιούχου Μηχανολόγου Μηχανικού απόφοιτου Τ.Ε.Ι.

3. Οι πτυχιούχοι της παρ. 1 έχουν δικαίωμα αυτόνομης απασχόλησης από κτήσεως πτυχίου στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, στους εξής ενδεικτικούς τομείς και δραστηριότητες μηχανολογικών έργων και εργασιών, όπως θα προσδιορίζονται στην άδεια άσκησης επαγγέλματος που θα απονέμεται από τον ενιαίο φορέα και θα αναφέρει τα όρια τεχνικής ευθύνης:

α. Στη μελέτη, επίβλεψη μελέτης, εγκατάσταση, κατασκευή, επίβλεψη κατασκευής, επίβλεψη λειτουργίας και συντήρηση μηχανολογικών εγκαταστάσεων όλων των ειδικοτήτων και κατηγοριών, κινητήριων μηχανών, καθώς και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων φωτισμού και κίνησης.

β. Στη μελέτη, επίβλεψη μελέτης, εγκατάσταση, κατασκευή, επίβλεψη κατασκευής, επίβλεψη λειτουργίας και συντήρηση θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων.

γ. Στη μελέτη, επίβλεψη μελέτης, εγκατάσταση, κατασκευή, επίβλεψη κατασκευής, επίβλεψη λειτουργίας και συντήρηση εγκαταστάσεων υγρών και αερίων καυσίμων.

δ. Στη μελέτη, επίβλεψη μελέτης, εγκατάσταση, κατασκευή, επίβλεψη κατασκευής, επίβλεψη λειτουργίας και συντήρηση ψυκτικών εγκαταστάσεων και μηχανημάτων παραγωγής ψύχους.

ε. Στη μελέτη, επίβλεψη μελέτης, εγκατάσταση, κατασκευή, επίβλεψη κατασκευής, επίβλεψη λειτουργίας και συντήρηση ανελκυστήρων, ανυψωτικών μηχανημάτων, πνευματικών εγκαταστάσεων, καθώς και διατάξεων μεταφοράς.

στ. Στη μελέτη, επίβλεψη μελέτης, εγκατάσταση, κατασκευή, επίβλεψη κατασκευής, επίβλεψη λειτουργίας και συντήρηση εγκαταστάσεων κλιματισμού και αερισμού.

ζ. Στη μελέτη, επίβλεψη μελέτης, εγκατάσταση, κατασκευή, επίβλεψη κατασκευής, επίβλεψη λειτουργίας και συντήρηση συστημάτων πυρανίχνευσης, πυροπροστασίας και πυρόσβεσης.

η. Στη μελέτη, επίβλεψη μελέτης, εγκατάσταση, κατασκευή, επίβλεψη κατασκευής, επίβλεψη λειτουργίας και συντήρηση εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης, καθώς και υδροπνευματικών συστημάτων.

ι. Στο σχεδιασμό, μελέτη, επίβλεψη μελέτης μεταφορικών μέσων. Στην επίβλεψη και εκτέλεση της συντήρησης και επισκευής οχημάτων και μεταφορικών μέσων, καθώς και στον χειρισμό, επίβλεψη λειτουργίας και συντήρηση μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ια. Στη μελέτη, επίβλεψη μελέτης, εγκατάσταση, κατασκευή, επίβλεψη κατασκευής, επίβλεψη λειτουργίας και συντήρηση πάσης φύσεως εγκαταστάσεων παραγωγής, εξοικονόμησης ενέργειας, με χρήση μιας ή περισσότερων μορφών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε) και εφαρμογών τους στον Κτιριακό, Αγροτικό και Βιομηχανικό τομέα, καθώς και εγκαταστάσεις Συμπαραγωγής.

ιβ. Στη μελέτη, επίβλεψη μελέτης, εγκατάσταση, κατασκευή, επίβλεψη κατασκευής, επίβλεψη λειτουργίας και συντήρηση ατμολεβητών και δικτύων ατμού.

ιγ. Στη μελέτη, επίβλεψη μελέτης, εγκατάσταση, κατασκευή, επίβλεψη κατασκευής, επίβλεψη λειτουργίας και συντήρηση εγκαταστάσεων πεπιεσμένου αέρα και δικτύων ιατρικών αερίων.

ιδ. Στη μελέτη, επίβλεψη μελέτης, καθώς και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου και αυτοματισμού, ηχομόνωσης και αντιρρύπανσης, καθώς και περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων από την εγκατάσταση και λειτουργία έργων και εργασιών των δραστηριοτήτων τους.

ιε. Στη σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών, εκπόνηση και επίβλεψη μελετών σχετικών με τον σχεδιασμό έργων και εργασιών των δραστηριοτήτων τους.

ιστ. Στη μελέτη, επίβλεψη μελέτης, εγκατάσταση, κατασκευή, επίβλεψη κατασκευής, επίβλεψη λειτουργίας και συντήρηση μηχανών, ολοκληρωμένων συστημάτων ηλεκτρομηχανολογικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κτιρίων, δικτύων, βιομηχανικών μονάδων, καθώς και συνεργείων.

ιζ. Στη μελέτη, επίβλεψη μελέτης επί της ενεργειακής συμπεριφοράς κτιρίων, καθώς και στην ενεργειακή βαθμονόμηση και πιστοποίηση κτιρίων σύμφωνα και με τις Οδηγίες της Ε.Ε.

4. Οι πτυχιούχοι της παρ. 1, σύμφωνα με τις αρχές και προϋποθέσεις τις παρ. 2.1, 2.2 και 3 του παρόντος, δραστηριοποιούνται στην κατασκευή δημοσίων έργων, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της σχετικής με την εκτέλεση δημοσίων έργων νομοθεσίας.

5. Οι πτυχιούχοι της παρ. 1 δραστηριοποιούνται:

α. Στην επίβλεψη τεχνικών έργων και εργασιών για λογαριασμό (ή με εντολή) υπηρεσιών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα ή ιδιωτικής κατασκευαστικής εταιρείας ή ιδιώτη, είτε ως μεμονωμένοι επιβλέποντες Μηχανικοί, είτε ως μέλη κλιμακίων επίβλεψης.

β. Ως μέλη οργανωμένων υπηρεσιών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα ή μελετητικού γραφείου, συμμετέχουν και υπογράφουν τη σύνταξη, τον έλεγχο και την επίβλεψη μελέτης ιδιωτικών και δημόσιων έργων και εργασιών, όπως περιγράφονται στην παρ. 3, που γίνονται με την ευθύνη της υπηρεσίας ή του ιδιωτικού γραφείου μελετών.

γ. Ως μέλη ιδιωτικού μελετητικού γραφείου, συμμετέχουν στη συμπλήρωση του δυναμικού του μελετητικού γραφείου σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τις μελέτες του δημοσίου με δυναμικό μονάδων ως ακολούθως:

- Μία μονάδα μετά τετραετία από τη λήψη του πτυχίου.

- Δύο μονάδες μετά οκταετία από τη λήψη του πτυχίου και ανάλογη εμπειρία.

- Τρεις μονάδες μετά δωδεκαετία από τη λήψη του πτυχίου και ανάλογη εμπειρία.

δ. Ως μεμονωμένοι Μηχανικοί, αναλαμβάνουν την εκπόνηση και επίβλεψη μελετών δημοσίων έργων και εργασιών, στις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών που καλύπτονται από το γνωστικό πεδίο του Τμήματος αποφοίτησης, είτε συμμετέχοντας σε μελετητική ομάδα, είτε αυτόνομα, με δυναμικό μονάδων αντίστοιχο με την εμπειρία τους και την τάξη πτυχίου την οποία κατέχουν.

Οι προϋποθέσεις εγγραφής στα Μητρώα Μελετητών είναι αντίστοιχες με αυτές των άλλων πτυχιούχων της ανώτατης εκπαίδευσης.

6. Οι πτυχιούχοι Μηχανικοί της παραγράφου 1, σύμφωνα με τις αρχές και προϋποθέσεις των παρ. 2.1, 2.2 και 3 του παρόντος:

α. Διενεργούν εργασίες πραγματογνωμοσύνης, αξιολόγησης προσφορών αγοράς, ποιοτικού ελέγχου υλικών έργων και εργασιών της παρ. 3.

β. Παρέχουν υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και υγιεινής της εργασίας, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά, και επιλαμβάνονται των σχετικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονται.

γ. Δραστηριοποιούνται στην Εκπαίδευση, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.

δ. Δραστηριοποιούνται ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους.

ε. Εξελίσσονται γενικώς μέσα στη διοικητική και τεχνική ιεραρχία των επιχειρήσεων και υπηρεσιών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και καλύπτουν θέσεις υπευθύνων στελεχών, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για τους πτυχιούχους της ανώτατης εκπαίδευσης.

στ. Ασκούν κάθε άλλη δραστηριότητα που εμφανίζεται με την εξέλιξη της τεχνολογίας και άπτεται του γνωστικού πεδίου του Τμήματός τους.

                                                                    Άρθρο 4
                                    Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Μηχανικού ΤΕΙ


1. Οι πτυχιούχοι Μηχανικοί της παρ. 1 των άρθρων 1, 2 και 3 του παρόντος Π.Δ. υπόκεινται σε διαδικασία πιστοποίησης και ελέγχου της άσκησης του επαγγέλματός τους και της συνεπαγόμενης κοινωνικής ευθύνης τους προς το δημόσιο συμφέρον.

2. Για τους ανωτέρω πτυχιούχους Μηχανικούς, προϋπόθεση έναρξης, άσκησης και παύσης του επαγγέλματος στον δημόσιο, ιδιωτικό τομέα, στην Εκπαίδευση, εγγραφής τους στα Μητρώα Εμπειρίας Κατασκευαστών Ιδιωτικών ή Δημοσίων Έργων, εγγραφής τους στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, για τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς ή δημοπρασίες δημοσίων έργων και εργασιών, καθώς και παροχής βεβαιώσεων για την επαγγελματική τους κατάσταση, αποτελεί η ιδιότητα του μέλους του φορέα της παρ. 2.1 των άρθρων 1, 2 και 3 του παρόντος Π.Δ. ως διευρυμένου Τεχνικού Επιμελητηρίου που εκπροσωπεί και τον κλάδο των Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε.Ι.

3. Οι πτυχιούχοι Μηχανικοί του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης των Τμημάτων Ηλεκτρολογίας, Μηχανολογίας, Ενεργειακής Τεχνολογίας, Αυτοματισμού, καθώς και των ισοτίμων και αντιστοίχων αυτών, λαμβάνουν την άδεια άσκησης του επαγγέλματός τους, μετά από επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας της ειδικότητάς τους στον διευρυμένο τους φορέα, όπως θα προσδιορίζεται ειδικότερα από το Π.Δ. και τον φορέα της παρ. 2 των άρθρων 1, 2 και 3 του παρόντος Π.Δ..

Sunday, 21 March 2010

Bloggers ενωμένοι ποτέ ηττημένοι - το internet δεν φιμώνεται !

ΤΟ INTERNET ΔΕΝ ΦΙΜΩΝΕΤΑΙ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ BLOGGERS
INTERNET NOT GAGGED - SOLIDARITY FOR BLOGGERS.

Το παρακάτω μεγάλο post ένα από τα μεγαλύτερα που έγραψα στον 1 χρόνο και 1 μήνα που είναι σηκωμένο το energy-engineer.blogspot.com,το έγραψα μετά από την εμπειρία ενός έτους που έχω ένα blog καθώς και ως επισκέπτης άλλων ιστότοπων.
Το παρακάτω κείμενο το έγραψα μετά από πολλές ενέργειες που έχουνε πραγματοποιηθεί εναντίον μερικών blogs.

Πληθαίνουν όλο και περισσότερο οι δημοσιογράφοι των εφημερίδων αλλά και τηλεοπτικών καναλιών που πιστεύουν οτι η πτώση πωλήσεων σε εφημερίδες καθώς και ποσοστών τηλεθέασης των καναλιών ωφείλεται στο nternet όπου με ένα click "μάθαμε την είδηση".

Α. Γιατί ο κόσμος επιλέγει το internet και τα blogs ως πηγές ενημέρωσης και όχι τα ιδιοτικά τηλεοπτικά κανάλια.

Τα blogs παρέχουνε πάντοτε σημαντικότερες πληροφορίες και ειδήσεις από οτι τα τηλεοπτικά κανάλια. Αυτό συμβαίνει διότι:

1. Κάθε blog εκτός από τα πολύ μεγάλης επισκεψιμότητας blog εστιάζεται στην ενημέρωση για πολύ
συγκεκριμένα θέματα,όπως το δικό μου που είναι θέματα της ενεργειακής τεχνολογίας και γενικά ότι θέματα αναφέρω εδώ http://energy-engineer.blogspot.com/2009/11/blog.html

2. Οι bloggers ασχολούνται με τα blogs τους με μεράκι σε αντιδιαστολή με τους δημοσιογράφους των
καναλιών και περισσότερο των τηλεοπτικών καναλιών οι οποίοι πληρώνονται και δουλεύουν για χάρη του κάθε ιδιοκτησιακού σώματος του σταθμού. Δεν είπαμε να μην υπάρχουν δημοσιογράφοι οι οποίοι κάνουν την δουλειά τους,αλλά όλοι όσοι δουλεύουνε πάντα κοιτάνε να εκτελούν εντολές αφεντικών και πάντα να αρπάξουν κάτι παραπάνω και να εργάζονται όσο το δυνατόν λιγότερο,το άμεσο αποτέλεσμα του γεγονότος αυτού είναι η αύξηση του βαθμού αναξιοπιστίας του κάθε τηλεοπτικού δελτίου που θα ασχοληθεί με θέματα γενικής ενημέρωσης,έναντι της πηγής πληροφοριών που θα ασχοληθεί με θέματα ειδικής ενημέρωσης (Από το .2 φτάσαμε στο .1 λοιπόν).

3. Στα blogs και στο internet υπάρχει η ανωνυμία,πράγμα που καθιστά ποιο ελεύθερους τους bloggers ωστέ να αναφέρουν την πληροφορία/άποψη που θέλουνε και στην συνέχεια μέσω των επισκεπτών (visitors) να διασκορπιστεί η πληροφορία σε όλο το internet ελεύθερα και άνετα,για τις περιπτώσεις νομικών προσφυγών ενάντια στα blog θα αναφερθώ παρακάτω. Όσον αφορά τα δημόσια κρατικά κανάλια αναφέρονται πάντοτε σε μεγαλύτερο εύρος γεγονότων και με μεγαλύτερη αντικειμενικότητα έναντι των ιδιοτικών καναλιών. Επίσης όσον αφορά τους ραδιοφωνικούς σταθμούς πιστεύω οτι έχουνε αρκετά μεγαλύτερη αξιοπιστία από την TV από την άποψη οτι η είδιση ανακοινώνεται αμέσως και
υπάρχουν πολύ συχνότερα δελτία ειδήσεων,επίσης δεν τα θεωρώ εχθρούς των blog γιατί μερικοί δημοσιογράφοι χρησιμοποιούν τα web sites ως πηγές ενημέρωσης και ανάγνωσης ειδήσεων.
* Από τα χάλια της τηλεόρασης εξαιρώ τις εκπομπές που κάνουν σημαντικές αποκαλύψεις σε τέτοια επίπεδα όπου ο μέσος blogger φοβάται να αποκαλύψει για τους ευνόητους λόγους (μυνήσεις.αγωγές κτλπ).

Β. "Σύστημα" VS Blogs.Αργά ή γρήγορα μερικοί bloggers πήραν φόρα και άρχισαν να δημοσιεύουν ποιο καυτές αποκαλύψεις και ειδήσεις οι οποίες έκαψαν τους κόλους μερικών ατόμων και άρχισανε να ρίχνουν μυνήσεις για αντίποινα. Στην Ελλάδα έχουν γίνει οι παρακάτω ενέργειες από το "σύστημα" εναντίον blogs:

1. Μύνηση κατά του blog http://press-gr.blogspot.com

Περισσόετερες πληροφορίες σχετικά στον παρακάτω σύνδεσμο
http://www.skai.gr/articles/news/politics/Μηνύσεις-κατά-του-blog/

2. Παρακρατικές ενέργειες εναντίον του http://taxalia.blogspot.com

Περισσότερες πληροφορίες σχετίκα στον παρακάτω σύνδεσμο
http://taxalia.blogspot.com/2009/07/alert-blogs.html

3. Ενέργειες δυσφήμισης εναντίον του http://troktiko.blogspot.com

Περισσότερες πληροφορίες σχετίκα στον παρακάτω σύνδεσμο
http://www.kolonaki-press.com/poios-fobatai-tous-bloggers.html

Από πηγές στο internet είχε διαρεύσει μεταξύ κάποιων bloogers μια λίστα με άλλα 25 blogs περίπου που το "σύστημα¨ θα ξεσπούσε πάνω τους,την λίστα αυτή δυστηχώς δεν την κατέχω στα χέρια μου. Επιπλέον πληροφορίες http://www.resaltomag.gr/forum/viewtopic.php?t=3200

4. Δήλωση κ. Γερουλάνου για τους μισθούς της ΕΡΤ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά στον παρακάτω σύνδεσμοhttp://networkedblogs.com/p22138540

Ο κ. Γερουλάνος λέει οτι παραβιάζονται τα προσωπικά δεδομένα. Απλά τα πράγματα,προσπαθεί να αποτρέψει το πολιτικό κόστος της σοσιαλιστικής κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ με τους απίστευτους μισθούς που παίρνουν τα δημόσια και κρατικοδίαιτα στελέχη της ΕΡΤ μέσω των τελών από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Θέλετε δεν θέλετε όμως όλοι η Ελλάδα θα τους μάθει γιατί ο Έλληνας φορολογούμενος Π Λ Ε Ρ Ω Ν Ε Ι.

Γ. Παρεκτροπή των bloggers και διάκριση της επαναστατικής ιδεολογίας.

Για να πώ την αλήθεια όταν μερικές απόψεις των bloggers είναι υπερβολικά παρατραβιγμένες
τότε προκαλούνε τους επισκέπτες,επίσης η αυθόρμητη έκριξη μίσους/θυμού χωρίς καμία συγκράτηση όπως και η έλλειψη σκέψεων η οποίες είναι βασισμένες στην λογική συνιστά μια παρεκτροπή του blogger,δηλαδή μια απότομη στροφή από την λογική προδιαγεγραμένη πορεία του κεντρικού θέματος που ακολουθούν τα κείμενα του κάθε blogger. Παράδειγμα προς αποφυγή το οποίο τηρεί όλα τα παραπάνω αρνητικά κριτίρια είναι το blog http://enpaag.blogspot.com. Aπό την άλλη μεριά blogs που είναι παράδειγμα προς μίμηση και αποτελούν σοβαρό κριτήριο για να ξεχωρίσουμε την ιδεολογία κάποιου στα πλαίσια της λογικής μπορεί να είναι το blog http://mauroskrinos.blogspot.com. Και στο δικό μου blog λοιπόν επιχειρώ να ακολουθήσω μια δική μου ιδεολογία πάνω στα πλαίσια της λογικής και όχι της παρεκτροπής.

Και δηλώνω πως ΝΑΙ σε ανώμαλα και παρατραβηγμένα blogs παρεκτροπής ΝΑ ΤΑ ΡΙΞΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.

Δ. Ο πόλεμος των blogs - κλέφτες και αρματωλοί μέσω internet.

Πιστεύω οτι σε μεγάλο ανταγωνισμό έχουν βρεθεί οι διάφοροι bloggers κυρίως των μεγαλύτερων blogs για την επισκεψημότητα των users. Αργά ή γρήγορα πλάκωσαν οι visit counters για να φαίνονται οι επισκέπτες,έβαλα και έναν στο δικό μου blog για mostra κυρίως,σας αρέσει? P: Ο ανταγωνισμός πάντα υπήρχε σε όλους τους τομείς και τα επίπεδα,μην το παρακάνετε όμως! Και όμως μερικοί το παράκαναν και άρχισαν κατηγορίες μεταξύ blogs που το ένα βάλοταν κατά του άλλου. Αποτέλεσμα? 0 εις το πηλίκον. Επίσης εκτός από αυτό η διαμάχη κατέληξε σε καταστάσεις που περιγράψαμε στο F. προηγουμένως,τεντωμένα νεύρα και παρεκτροπή,υποπέσατε σε μεγάλο σφάλμα αν νομίζετε οτι θα σηκώσετε blog για να ρίξετε ένα άλλο,γρήγορα θα σας έρθει το boomerang.

Ε. Προβοκάτορες και ζιζάνια στον κόσμο των bloggs.

Ανάμεσα στο μπάχαλο που επικρατεί από τις διαμάχες μεταξύ απόψεων των επισκεπτών αλλά και των
διαχειριστών των blogs,υπάρχουνε και μερικά ζιζάνια τα οποία τους αρέσει το trolling(τεχνιτές φασαρίες
και τσακομοί με ανούσια αίτια). Το trolling επιτυγχάνεται όταν ένας user που συμμετέχει είδη σε μια
συζήτηση με κατοχυρωμένο nickname ξαφνικά εισέρχεται στο blog και στέλνει post με τέτοιο περιεχόμενο ωστέ να διαλύσει την συζήτηση και να νευριάσει τους επισκέπτες με αποτέλεσμα στο τέλος να εγκαταλείπουν το blog,τέτοιες τακτικές μπορεί να χρησιμοποιούν και "ανώριμοι" διαχειριστές blogs για να καταστρέψουν τυχόν ανταγωνιστικά blogs εδώ επανερχόμαστε στα συμπεράσματα του Δ.
Οι προβοκάτορες τώρα είναι άτομα που ουσιαστικά απότερος σκοπός τους είναι μέσω του trolling να
καταστρέψουν ένα blog. Οι προβοκάτσιες στον κόσμο του bloging στήνονται με 2 τρόπους.

1ος: Έστω οτι υπάρχει ένα blog που θέλω να το δυσφημίσω στο web,εντοπίζω πρώτον σημεία κλειδιά στις απόψεις που εκθέτει ο εκάστοτε διαχειριστής blogger τα οποία να μπορώ εύκολα να τα αμφισβιτίσω,εν συνεχεία λαμβάνω δράση και εγγράφομε σε όσους περισσότερους άλλους ιστότοπους συζητήσεων γίνεται όπως forums blogs ακόμα και chat και εκθέτω τις κατηγορίες μου για το blog μαζί με ένα link του blog.
2ος: Φτιάχνω ένα δικό μου blog αναφέρω εκεί τις κατηγορίες μου μαζί με πολλά άλλα και τα παρουσιάζω σας να τα έγραψε ο διαχειριστής του blog που θέλω να δυσφημίσω,μετά λαμβάνω δράση όπως στον 1ο τρόπο προβοκάτσιας με το να κάνω spam παντού στο internet το blog που δημιούργησα και να αναφέρω οτι το έφτιαξε ο διαχειριστής του blog (που εγώ θέλω να καταστρέψω). Έτσι στρέφετε ένα μέρος χρηστών ή έστω μπαίνει σε αρνητικές υπόνοιες για το blog που εγώ στοχοποίηση. Ελπίζω να μην σας μπέρδεψα.

ΣΤ. Συνεργασία προβοκατόρων/ζιζανίων και "συστήματος" κατά blogs.

Από όλους σχεδον έχει ειπωθεί οτι δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν αντίθετη άποψη με μερικά blogs στέλνουν φίλους τους ζιζάνια και trollers να χαλάσουνε τις συζητήσεις σε blogs μαζί με αυτούς και οι προβοκάτορες.Κλασική περίπτωση τα 850 post σε συζήτηση εδώ
http://anotata-tei.blogspot.com/2009/07/blog-post_24.html?commentPage=5

Z. Τρόποι εκδίωξης ζιζανίων και προβοκάτορων.

Επειδή η προβοκάτσια κατά ενός blog είναι δύσκολη υπόθεση και στις περισσότερες περιπτώσεις είναι πάντοτε εμφανές οτι επιχειρίθηκε προβοκάτσια κατά κάποιου blog. Θέλετε να δείτε μία? Αυτός που έφτιαξε το http://enpaag.blogspot.com και ποιο πριν τον θεώρησα ως άτομο που έχει παρεκτραπεί,θα δείτε σε κάποιους άλλους ιστότοπους όπως εδώ http://engineertech.gr/forums/t/636.aspx να αναφέρει οτι blog αυτό το έκαναν μέλη των ΤΕΙ,η super προβοκάτσια. Πασιφανές λοιπόν,στοχοποίησε τα ΤΕΙ
Ο μοναδικός τρόπος εκδίωξης τέτοιων ατόμων είναι το send report στην google/blooger για το συγκεκριμένο προβοκατόρικο blog και το άμεσο delete,ενώ θα πρέπει να γίνει ban το email του προβοκάτορα από την google,μιας και για να φτιάξεις blog από την google μέσω του blogspot θα γίνει.

H. Αντεπίθεση του internetικού κόσμου και συγκρότηση hacking team.

Το οτι υπάρχουνε ομάδες χάκερς οι οποίοι αρέσκονται σε επιθέσεις κατά σημαντικών στόχων και μεγάλων εταιριών είναι αυτονόητο. Η συγκρότηση όμως ομάδων χάκερς για επιθέσεις σε αυτούς που κατακρίνουν τα blogs είναι ένα καινούργιο στοιχείο πλέον. Οι hackers λοιπόν ως εκπρόσωποι του λαού τιμωρούνε με τις επιθέσεις τους εκεί που πρέπει και εκεί που πονάει μερικά άτομα. Κλασσική περίπτωση η επιθεση της ομάδας Hack 4 Fame Hacking Group σε Η/Υ δημοσιογράφων και μελών του life & style κόσμου.. περισσότερες πληροφορίες εδώ

http://xakworld.blogspot.com/2009/09/hacking_1194.html

Από εδώ και στο εξής προσέχτε την συμπεριφορά σας απέναντι στους bloggers διαφορετικά αργά ή γρήγορα θα καταλήξετε κάπως έτσι

Θ. Συμπεράσματα.

Αφήστε μας στον κόσμο μας,το internet δεν φιμώνεται.

Thursday, 11 March 2010

Τα τελευταία νέα σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα στις 11/03/2010.

Πηγή:   http://ypepth.opengov.gr/panaretos/?p=990

Τα παρακάτω είναι από την διαδυκτιακή ιστοσελίδα της ανοιχτής διαβούλευσης του υπουργείου παιδείας.

Η παρούσα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας είναι αποφασισμένη να αντιμετωπίσει οριστικά την εκκρεμότητα με τα ΠΔ.

Οι ενέργειες που έχω κάνει μέχρι σήμερα σε σχέση με την έκδοση των Π.Δ. που εκκρεμούν είναι οι εξής:


-Αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο για διαβούλευση τα σχέδια ΠΔ που είχαν ήδη διαμορφωθεί.

-Συγκρότησα μια επιτροπή από Πρυτάνεις και Προέδρους ΤΕΙ προκειμένου να ανταλλάξουμε απόψεις για τις διαφορές και τις διαφωνίες που υφίστανται σε σχέση με τα υπό έκδοση ΠΔ.

-Είχα συναντήσεις με εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου, της ΕΕΤΕΜ, των εκπροσώπων των διδασκόντων στα ΤΕΙ και με εκπρόσωπους σπουδαστών των ΤΕΙ.

-Είχαμε συνάντηση με τους Προέδρους των ΤΕΙ στο Υπουργείο Παιδείας.

Με βάση τις συζητήσεις που προανέφερα και τις απόψεις που διατυπώθηκαν σε αυτές, επαναδιατυπώνονται τα σχέδια των ΠΔ. Η επαναδιατύπωση των σχεδίων γίνεται με βάση τις εξής αρχές :
Οι Πτυχιούχοι των Τ.Ε.Ι. θα έχουν δικαίωμα ευρείας επαγγελματικής δραστηριοποίησης στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα με δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης στα πλαίσια και της Δια Βίου Μάθησης με αξιόπιστες διαδικασίες.
Θα μπορούν να δραστηριοποιούνται σε μελέτες, εκτιμήσεις, επιβλέψεις, συντηρήσεις, κατασκευές, αξιολογήσεις, κλπ. ατομικά ή/και σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες.
Η άδεια άσκησης επαγγέλματος θα χορηγείται από διευρυμένο φορέα (π.χ. διευρυμένο ΤΕΕ ή διευρυμένο Οικονομικό Επιμελητήριο) με διαδικασίες που θα ορισθούν.
Η επαγγελματική εξέλιξη στα διάφορα επίπεδα ευθύνης, π.χ. συνήθη έργα και προχωρημένα έργα θα γίνεται μετά από πιστοποίηση των απαραίτητων γνώσεων και εμπειρίας στο πλαίσιο προσόντων και τους φορείς.
Η κατοχή μεταπτυχιακών τίτλων (Master και Διδακτορικού) είναι προφανές ότι θα λαμβάνεται υπ’ όψιν παράλληλα ή σε συνδυασμό και με αποδεδειγμένη εμπειρία στο αντικείμενο.
Στα υπό έκδοση ΠΔ, λαμβάνεται υπόψη το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο και οι διεθνείς Πρακτικές.
Προβλέπεται η ίδρυση ενιαίου φορέα, (π.χ. φορέα για τους Μηχανικούς), ο οποίος θα επιλαμβάνεται στην πράξη των ανωτέρω θεμάτων, όπως τα όρια και το επίπεδο τεχνικής ευθύνης.
Η εξέλιξη σε επίπεδα ευθύνης κατοχυρώνεται αξιοκρατικά μέσα από Διαπίστευση με ευθύνη του ως άνω φορέα.
Καταβάλλεται προσπάθεια εναρμόνισης των Επαγ/κών Δικ/των υπό τη νέα αυτή αντίληψη με την ισχύουσα νομοθεσία, π.χ. κατηγοριοποίηση έργων κατά ΝΕΑΚ.

Τα επόμενα βήματα:

Μέσα στις επόμενες μέρες, συγκαλώ συνάντηση με συμμετοχή εκπρόσωπου της Συνόδου των Πρυτάνεων, εκπρόσωπου της Συνόδου των ΤΕΙ, τους Προέδρους του ΤΕΕ, της ΕΕΤΕΜ, του Τεχνικού Επιμελητηρίου, του Οικονομικού Επιμελητηρίου, του Δικηγορικού Συλλόγου, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης για συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων πάνω στις αρχές που προανέφερα.

Εκτιμώ ότι πριν από το τέλος Μαρτίου, θα δοθούν στους ενδιαφερόμενους και θα τεθούν σε διαβούλευση τα νέα σχέδια ΠΔ που θα στηρίζονται στις αρχές που προαναφέρθηκαν.

Πριν από το τέλος Ιουνίου, θα συνέλθουν σε κοινή συνεδρίαση τα Συμβούλια Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης για να διατυπώσουν την γνώμη τους επί των σχεδίων, όπως απαιτεί ο νόμος.

Τα ΠΔ για όλες τις ειδικότητες που βρίσκονται σε εκκρεμότητα θα έχουν εκδοθεί πριν από την έναρξη του επομένου ακαδημαϊκού έτους.