Tuesday, 29 November 2011

Υπό διεύρυνση τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων ΤΕΙ

Επιστολές του υπουργείου Παιδείας στα αρμόδια υπουργεία
Το υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων έχει ήδη αποστείλει επιστολές στα εμπλεκόμενα υπουργεία προκειμένου να διευρυνθούν τα υπάρχοντα Επιμελητήρια, ώστε να δέχονται και τους αποφοίτους των ΤΕΙ.

Τα παραπάνω αναφέρονται σε έγγραφο της υπουργού Παιδείας Άννας Διαμαντοπούλου σχετικό με τα επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Όπως ειδικότερα αναφέρει η υπουργός, στο Συμβούλιο της Επικρατείας επί δεκαετία εκκρεμούσε η εκδίκαση αίτησης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για την ακύρωση του Προεδρικού Διατάγματος 318/1994 που αφορούσε τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Τμημάτων Πολιτικών Έργων Υποδομής, Πολιτικών Δομικών Έργων και Τοπογραφίας των ΤΕΙ.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας ενόψει έκδοσης αυτής της απόφασης δεν επεξεργαζόταν κανένα σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για επαγγελματικά δικαιώματα. Το 2010 συντάχθηκαν και προωθήθηκαν στο ΣτΕ για τον απαραίτητο νομικό έλεγχο, σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων που αφορούσαν το δικαίωμα πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων των πτυχιούχων τμημάτων ΤΕΙ, μεταξύ αυτών και Τμημάτων της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, που εκκρεμούσαν και για τα οποία είχε προηγηθεί δημόσια διαβούλευση και συζήτηση στην κοινή συνεδρίαση των Συμβουλίων Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

«Το υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων έχει ήδη αποστείλει επιστολές στα εμπλεκόμενα υπουργεία προκειμένου να διευρυνθούν τα υπάρχοντα Επιμελητήρια ώστε να δέχονται και τους αποφοίτους των ΤΕΙ», ενημερώνει η κ. Διαμαντοπούλου.

Το έγγραφο της υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων διαβιβάστηκε στη Βουλή προς απάντηση ερώτησης της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ Ελένης Τσιαούση για το πρόβλημα επαγγελματικής αποκατάστασης που αντιμετωπίζουν πολλοί απόφοιτοι ΤΕΙ εξαιτίας της μη αναγνώρισης επαγγελματικών δικαιωμάτων σε ορισμένες ειδικότητες.

Η κ. Τσιαούση είχε κάνει ειδική αναφορά στα τμήματα του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, τα οποία εδρεύουν στην Κοζάνη και είναι τμήματα Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος και Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης τα οποία και φέτος εισήγαγαν μαθητές. «Αναγνωρίζοντας τη σημερινή δύσκολη κατάσταση, το υπουργείο Παιδείας προσπαθεί εδώ και καιρό να επιλύσει το συγκεκριμένο ζήτημα και να επιταχύνει τις διαδικασίες σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης», έχει επισημάνει η βουλευτής προσθέτοντας όμως ότι «το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε πέντε Προεδρικά Διατάγματα του υπουργείου σύμφωνα με τα οποία επιχειρούνταν να αναγνωριστούν επαγγελματικά δικαιώματα σε 17 Τμήματα της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των ΤΕΙ, διότι τα έκρινε παράνομα επειδή δεν διευκρινίζουν με σαφήνεια τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας και απλά οριοθετούν το πεδίο άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας και παράλληλα δεν υπάρχουν οι απαραίτητες διευκρινίσεις του ΤΕΕ επειδή δεν είναι διευρυμένο και προετοιμασμένο κατάλληλα για τα νέα δεδομένα».

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ έχει επισημάνει εξάλλου ότι εξαιτίας γραφειοκρατικών στρεβλώσεων, καθυστερεί έως και σήμερα η αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων των Τμημάτων της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των ΤΕΙ που είναι τα τμήματα Πολιτικών Δομικών Έργων, Πολιτικών Έργων Υποδομής, Τοπογραφίας, Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, Κλωστοϋφαντουργίας, Οχημάτων, Τεχνολογίας Αεροσκαφών, Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, Ηλεκτρολογίας, Μηχανολογίας, Ενεργειακής Τεχνολογίας, Αυτοματισμού, Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος, Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Οικολογίας και Περιβάλλοντος και Μηχανικών Ναυπηγικής.

http://www.newsbeast.gr/greece/arthro/266700/upo-dieurunsi-ta-epaggelmatika-dikaiomata-ton-apofoiton-tei/

Χορήγηση Αδειών για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές από ΥΠΕΚΑ

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ξεκινά τη διαδικασία χορήγησης Οριστικών Αδειών για Ενεργειακούς Επιθεωρητές (με δεκαετή ισχύ).

Στο πλαίσιο αυτό, το ΥΠΕΚΑ προσκαλεί όσους επιθυμούν να αποκτήσουν Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή και να εγγραφούν στα οικεία Μητρώα να παρακολουθήσουν το εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, σε κατάλληλους φορείς εκπαίδευσης, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 100/2010 (ΦΕΚ 177 Α΄) και της σχετικής ΚΥΑ «Εκπαίδευση και εξεταστική διαδικασία Ενεργειακών Επιθεωρητών» (ΦΕΚ 2406 Β΄).
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι διπλωματούχοι μηχανικοί ή πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης ή μηχανικοί, με αναγνωρισμένα τα επαγγελματικά τους προσόντα στη χώρα μας, κατ’ εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας, και να διαθέτουν τουλάχιστον διετή αποδεδειγμένη επαγγελματική ή/και επιστημονική εμπειρία, σύμφωνα με την παρακάτω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Οι φορείς εκπαίδευσης (Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και πιστοποιημένα από το ΕΚΕΠΙΣ Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, κλπ.) που θα αναλάβουν τη διεξαγωγή των εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων καταγράφονται σε σχετικό Κατάλογο (www.ypeka.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα www.buildingcert.gr. , ο οποίος θα είναι μόνιμα αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ.
Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης θα διεξαχθούν από το ΤΕΕ εξετάσεις, μετά από προσεχή δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης, όπου θα ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες για τη διαδικασία των εξετάσεων, της αξιολόγησης και της υποβολής ενστάσεων, καθώς και για τη διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών για την εγγραφή των επιτυχόντων στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών.
Σημειώνεται ότι, εκτός των Αδειών Ενεργειακών Επιθεωρητών που θα χορηγούνται σταδιακά, ισχύουν παράλληλα, το αργότερο έως τις 6.10.2012, και οι προσωρινές Άδειες Ενεργειακών Επιθεωρητών.

Συνεργασία της Enolia με την Korean Development Bank για έργα ΑΠΕ

Στρατηγική συνεργασία μεταξύ της Ενόλια Ενεργειακής και της θυγατρικής της Εnolia Premium Capital και της θυγατρικής της Korean Development Bank, Finacial Group (με ενεργητικό άνω των $170 δισ.) με εξειδίκευση σε ενεργειακά έργα και υποδομές υπεγράφη σήμερα, στο περιθώριο του ελληνοκορεάτικου Συνεδρίου.

Το Συνέδριο διεξήχθη με πρωτοβουλία του Χρηματιστηρίου Αθηνών και με αφορμή την επέτειο των 50 χρόνων από τη σύναψη επισήμων σχέσεων μεταξύ Ελλάδος – Νότιας Κορέας.

Η συμφωνία αυτή υπογράφθηκε εκ μέρους του ομίλου Ενόλια από τον Πρόεδρο κ. Κωνσταντίνο Μητρόπουλο, ενώ από την πλευρά της Korean Development Bank υπέγραψε ο Διευθύνων Σύμβουλος Bae Sang Ron.

Στη συμφωνία περιλαμβάνεται η ανάπτυξη μεγάλων έργων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων με βασική προτεραιότητα την Ελλάδα. Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 500 εκ. ευρώ.

http://www.neaenergia.gr/index.php/eidiseis/aiolika/sinergasia-tis-Enolia-me-tin-Korean-Development-Bank-gia-erga-ape.html

Βιοκλιματικό πάρκο σχεδιάζεται στην Κατερίνη

Ένα βιοκλιματικό γραμμικό πάρκο, το μεγαλύτερο στην Ελλάδα, που θα συμβάλει αισθητικά αλλά και ποιοτικά στη θερμική άνεση των κατοίκων, οραματίζεται να δημιουργήσει η δημοτική αρχή της Κατερίνης.

Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 5,7 εκατομμυρίων ευρώ που κατατίθεται προς έγκριση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 - 2013» απ’ όπου αναμένεται να χρηματοδοτηθεί. Οι σχετικές μελέτες εγκρίθηκαν και παραλήφθηκαν από το δημοτικό συμβούλιο Κατερίνης στην τελευταία του συνεδρίαση.

Σύμφωνα με τις μελέτες, το έργο θα περιλαμβάνει τη μετατροπή της οδού 19ης Μαΐου, από δρόμο κυκλοφορίας αυτοκινήτου σε πάρκο, πεζόδρομο και ποδηλατόδρομο. Η ασφαλτοστρωμένη οδός θα γίνει χώρος πρασίνου, θα δημιουργηθεί ένα τεχνητό κανάλι νερού και η διέλευση των πεζών θα πραγματοποιείται από 14 πεζογέφυρες κατά μήκος του τεχνητού ποταμού, ενώ για την κίνηση των οχημάτων προτείνονται εφτά γέφυρες που θα συνδέουν την κυκλοφορία.

Στην περιοχή ανάπλασης θα φυτευτούν 1.647 δέντρα, ενώ η θέση και το είδος των φυτών επιλέχτηκαν με γνώμονα τη σκίαση και την προστασία ή την ενίσχυση των ανέμων, ανάλογα με τις εποχές. Σημειώνεται πως με τις προτεινόμενες εργασίες, σε μία έκταση 71,5 στρεμμάτων, αναμένεται να επιτευχθεί μείωση της θερμοκρασίας κατά 2,5 βαθμούς Κελσίου.

http://www.neaenergia.gr/index.php/eidiseis/eksoikonomisi-energeias/bioklimatiko-parko-sxediazetai-stin-katerini.html

Φωτοβολταϊκό πάρκο 1 GW σχεδιάζεται στη Σερβία

Ο όμιλος Securum Equity Partners υπέγραψε συμβόλαιο με τη σερβική κυβέρνηση για την κατασκευή ενός φωτοβολταϊκού πάρκου-γίγαντα, ισχύος 1 GW. Το συμβόλαιο δεν είναι δεσμευτικό, αλλά αποτελεί μια πρώτη καταγραφή της κοινής βούλησης για τη δημιουργία του έργου σε έκταση 3.000 εκταρίων στη Νότια Σερβία, όπως ανακοινώθηκε.

Σε αρχική φάση, η Amicorp Fund Services, συνέταιρος της Securum, θα δημιουργήσει ένα ταμείο ονόματι Neper Solar Park Incubator, το οποίο θα επιχειρήσει να συγκεντρώσει τα 2 δις ευρώ που θα χρειαστούν για την κατασκευή του πάρκου, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2015.

«Αν το σχέδιο προχωρήσει, τότε η Σερβία θα διαθέτει το μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό στον κόσμο», σχολίασε ο υπουργός Περιβάλλοντος, Μπόγιαν Ντζούριτς. «Σήμερα, το πιο μεγάλο πάρκο βρίσκεται στην Καλιφόρνια και παράγει 500 MW. Είμαστε ενθουσιασμένοι για τα μεγάλα έργα ηλιακής ενέργειας στη Σερβία, αλλά οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται ακόμα σε πρώιμο στάδιο», πρόσθεσε.

Από την πλευρά της, η Securum ανέφερε ότι «αρκετοί παράγοντες οδήγησαν στην επιλογή της Σερβίας ως τον ιδανικό συνέταιρο: Πρώτον, υπάρχει διαθεσιμότητα υδάτινων πόρων για την παραγωγή ενέργειας. Δεύτερον, υπάρχει διαθέσιμη γη που δεν είναι κατάλληλη για καλλιέργειες και που διαθέτει ηλιοφάνεια».

http://www.neaenergia.gr/index.php/eidiseis/fotoboltaika/fotoboltaiko-parko-1-GW-sxediazetai-sti-serbia.html

Αποτυχία της Google σε σχέδιο πράσινης ενέργειας

Η Google εγκατέλειψε σχέδιό της για την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας σε τιμή φθηνότερη από τον άνθρακα, όπως ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα. Πρόκειται για ένα από τα επτά προγράμματα που η διοίκηση αποφάσισε να διακόψει, ανάμεσά τους μια εγκυκλοπαίδεια που ονομάζεται Knol, καθώς και το Google Wave.

«Τα σχέδια αυτά δεν είχαν την επίδραση που περιμέναμε», σχολίασε ο αντιπρόεδρος του ομίλου, Ουρς Χόλζλε και πρόσθεσε ότι «άλλοι φορείς θα μπορέσουν να εκμεταλλευτούν καλύτερα τις προσπάθειές μας στις ΑΠΕ».

Η όλη προσπάθεια είχε ξεκινήσει το 2009 από τον Μπιλ Ουέιλ, ο οποίος ηγείται των προωτοβουλιών της Google στην πράσινη ενέργεια. Ο στόχος ήταν να αναπτυχθεί μέσα σε λίγα χρόνια μια τεχνολογία παραγωγής ενέργειας φθηνότερη από τον άνθρακα.


http://www.neaenergia.gr/index.php/eidiseis/fotoboltaika/apotixia-tis-Google-se-sxedio-prasinis-energeias.html

Ζημιές για την Ελλάκτωρ στους πρώτους εννέα μήνες του έτους

Ο Όμιλος εταιρειών Ελλάκτωρ ανακοινώνει τα οικονομικά του αποτελέσματα για την περίοδο 1.1.2011 έως 30.9.2011 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε για την περίοδο 1.1.2011 έως 30.9.2011 σε 967,64 εκατ. ευρώ έναντι 1.302,25 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2010, σημειώνοντας μείωση 25,69%.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) διαμορφώθηκαν για την περίοδο 1.1.2011 έως 30.9.2011 σε 36,47 εκατ. ευρώ έναντι 119,11 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2010 μειωμένα κατά 69,38%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 116,28 εκατ. ευρώ έναντι 203,15 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2010 μειωμένα κατά 42,76%.


Τέλος, τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε ζημίες 36,23 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 8,46 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Οι ενοποιημένες ζημίες μετά από φόρους ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα επίπεδα των 0,21 ευρώ έναντι κερδών 0,05 ευρώ για το αντίστοιχο διάστημα του 2010.

Ειδικότερα:

O κατασκευαστικός κλάδος του Ομίλου (κατασκευή και λατομεία) για το 9μηνο του 2011, παρουσίασε κύκλο εργασιών 687,98 εκατ. ευρώ έναντι 1.006,84 εκατ. ευρώ για το αντίστοιχο διάστημα του 2010, σημειώνοντας μείωση κατά 31,67%. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης της κατασκευής διαμορφώθηκαν σε ζημίες 52,68 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 20,83 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2010. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες 61,29 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 4,02 εκατ. ευρώ. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της κατασκευαστικής δραστηριότητας του Ομίλου παραμένει υψηλό και ανέρχεται σε 2,5 δις ευρώ, ενώ υπάρχουν συμβάσεις προς υπογραφή ύψους 235 εκατ. ευρώ.

Ο κλάδος των Παραχωρήσεων είχε στο 9μηνο του 2011 ενοποιημένα έσοδα 205,96 εκατ. ευρώ έναντι 217,55 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 5,33%, λειτουργικά κέρδη 67,45 εκατ. ευρώ έναντι 80,64 εκατ. ευρώ, μείωση 16,36% και καθαρά κέρδη μετά από φόρους 33,52 εκατ. ευρώ έναντι 29,50 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 13,60%.

Στον κλάδο του Περιβάλλοντος, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε για το 9μηνο του 2011 σε 54,20 εκατ. ευρώ έναντι 59,35 εκατ. ευρώ μειωμένος κατά 8,69%, τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης στα 16,52 εκατ. ευρώ έναντι 13,56 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 21,82% και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους στα 12,04 εκατ. ευρώ έναντι 6,15 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 95,68%.

Ο κλάδος των Αιολικών Πάρκων παρουσίασε για το 9μηνο του 2011 ενοποιημένα έσοδα 16,70 εκατ. ευρώ έναντι 15,39 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 8,53%, αποτελέσματα εκμετάλλευσης 8,04 εκατ. ευρώ έναντι 6,22 εκατ. ευρώ, αύξηση 29,27% και καθαρά κέρδη μετά από φόρους 2,80 εκατ. ευρώ έναντι 3,13 εκατ. ευρώ, μείωση 10,67%.

Ο κλάδος της Ανάπτυξης Ακινήτων παρουσίασε το 9μηνο του 2011 ενοποιημένα έσοδα της τάξης των 1,70 εκατ. ευρώ έναντι 2,13 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο μειωμένα κατά 19,96%, αποτελέσματα εκμετάλλευσης (ζημίες) 1,11 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,84 εκατ. ευρώ και ζημίες μετά από φόρους 2,41 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2,68 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας οι πωλήσεις για το 9μηνο του 2011 ήταν 0,25 εκατ. ευρώ έναντι 0,03 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2010. Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 2,54 εκατ. ευρώ, τα προ φόρων σε ζημίες 6,09 εκατ. ευρώ και τα μετά από φόρους σε ζημίες 6,36 εκατ. ευρώ.

http://www.neaenergia.gr/index.php/xrimatistirio/zimies-gia-tin-ellaktor-stous-protous-ennea-mines-tou-etous.html

Στο σκοτάδι η Πάτρα για το χαράτσι της ΔΕΗ

Την συμβολική συσκότιση της Πάτρας για δύο ώρες το βράδυ της Πέμπτης 1 Δεκεμβρίου αποφάσισε... ο δήμος σε συνεργασία με εκπροσώπους φορέων της πόλης.

Η συσκότιση, που θα ξεκινήσει στις 8 το βράδυ και θα ολοκληρωθεί στις 10, γίνεται σε ένδειξη διαμαρτυρίας ενάντια στην επιβολή του έκτακτου φόρου για τα ακίνητα, μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ.

Παράλληλα, στις 7.30 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Γεωργίου. Από την πλευρά του, ο εμπορικός σύλλογος της πόλης καλεί τα μέλη του να κλείσουν τα φώτα για μία ώρα και να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση με κεριά.

http://tro-ma-ktiko.blogspot.com/2011/11/blog-post_1279.html

Σε Ρωσo-Αραβικό fund ο έλεγχος της Hellas Power

Αλλάζει χέρια, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του "Energypress" οι οποίες ωστόσο δεν έχουν επισήμως επιβεβαιωθεί, η Hellas Power, η μία εκ των δύο μεγάλων ελληνικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη λιανική του ρεύματος.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο σημερινός ιδιοκτήτης κ. Βασίλης Μηλιώνης, ο οποίος είναι ο ιδρυτής της εταιρείας και προ ολίγων μηνών απέκτησε το σύνολο των μετοχών εξαγοράζοντας το μερίδιο του κ. Δημήτρη Μελισσανίδη, βρίσκεται σε συμφωνία με Ρωσο-Αραβικό fund το οποίο θα εξαγοράσει την εταιρεία. Σύντομα, κατά πάσα πιθανότητα, θα υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις.

Οι Ρώσοι και Άραβες αγοραστές δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ενέργειας, διαθέτοντας συμμετοχές ή τον έλεγχο ενεργειακών εταιρειών στα Βαλκάνια, είτε στον τομέα της εμπορίας και προμήθειας ρεύματος, είτε στην παραγωγή, είτε στην εκμετάλλευση ενεργειακών πόρων (λιγνίτες κ.λπ.). Σύμφωνα μάλιστα με τις πληροφορίες, οι επενδυτές έχουν περεταίρω βλέψεις και συζητήσεις και στην ελληνική αγορά.

Καθοριστικός παράγοντας για την εν εξελίξει κίνηση του κ. Μηλιώνη είναι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, η επιβολή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο φυσικό αέριο της ηλεκτροπαραγωγής, γεγονός που οδήγησε σε αύξηση της Οριακής Τιμής του συστήματος (η τιμή στην οποία αγοράζουν ρεύμα οι λιανοπωλητές) και κατά συνέπεια έκανε τις εταιρείες προμήθειας να γράφουν μεγάλες ζημιές, που φτάνουν, για την Hellas Power τα 2 εκατ. ευρώ το μήνα.

Αν και το υπ. Οικονομικών αναγνωρίζει ότι η επιβολή του συγκεκριμένου φόρου απειλεί να δυναμιτίσει την αγορά ηλεκτρισμού, (έχει ενημερωθεί εδώ και καιρό από τον αρμόδιο υπουργό ΠΕΚΑ Γ. Παπακωσταντίνου), και παρά τη σχετική ανακοίνωση της ΡΑΕ, αλλά και τις επιστολές ΔΕΗ, ιδιωτών παραγωγών, εταιρειών λιανικής και μεγάλων βιομηχανικών καταναλωτών, εντούτοις η ηγεσία του δεν μοιάζει να κινείται προς την κατεύθυνση αντικατάστασης του μέτρου με άλλο φορολογικά ισοδύναμο. Έτσι, τα κεφάλαια που απαιτούνται για να κρατήσει κανείς τη θέση του και το μερίδιό του στην αγορά λιανικής του ρεύματος είναι πολύ μεγάλα δημιουργώντας οικονομική ασφυξία στους ιδιοκτήτες τους. «Οι ίδιες οι εταιρείες μπορούν να «κρατήσουν» με αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου εαν βρούν βέβαια χρηματοδότη. Οι ιδιοκτήτες τους όμως έχουν σοβαρό πρόβλημα» υποστηρίζει, μιλώντας στο "Energypress", παράγοντας της αγοράς.

Ποιά είναι η εταιρεία

Υπενθυμίζεται ότι Hellas Power είναι το όνομα που πήρε η Aegean Power μετά την αποχώρηση του κ. Δημήτρη Μελισσανίδη. Η εταιρεία έχει κάνει μέχρι σήμερα μια θεαματική πορεία. Από το 2008 ως σήμερα έχει διασφαλίσει σε περισσότερες από 120.000 επιχειρήσεις και νοικοκυριά, εναλλακτική λύση στην προμήθεια ρεύματος ενώ στόχος της Hellas Power είναι να κλείσει το 2011 με την απόκτηση 200.000 πελατών. Σύμφωνα με τα σχέδια της εταιρείας στο τέλος του 2012, πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία δικό της εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνδυασμένου κύκλου και ισχύος 119 MWe, στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας.

Παράλληλα, λειτουργούν ήδη 30 φωτοβολταϊκά πάρκα στο Νομό Κοζάνης, με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 1,2 MW. Στο προσεχές μέλλον η εγκατεστημένη τους ισχύ θα ανέλθει στα 12 MW, βάσει των αδειών που έχει η εταιρεία για φωτοβολταϊκά πάρκα. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η Hellas Power έχει συνάψει στρατηγική συνεργασία με το δίκτυο καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ.

http://www.energypress.gr/portal/resource/contentObject/id/0f2d26e5-d61a-4a31-b21f-757a0db043a5

Παπακωνσταντίνου: Μπορούμε να μεταφέρουμε το ισραηλινό αέριο στην Ε.Ε

Την πεποίθησή του ότι η Ελλάδα μπορεί να γίνει το περιφερειακό κέντρο για τη μεταφορά του φυσικού αερίου από χώρες όπως το Ισραήλ σε χώρες της Βόρειας Ευρώπης εξέφρασε ο υπουργός ΠΕΚΑ Γ.Παπακωνσταντίνου σε συνέντευξή του στην ισραηλινή εφημερίδα Jerusalim Post, στα πλαίσια της επίσκεψής που πραγματοποίησε στη χώρα τη Δευτέρα.

«Προσπαθούμε να γίνει η Ελλάδα ο κόμβος διαμετακόμισης του φυσικού αερίου στις βόρειες ευρωπαϊκές χώρες, είτε μέσω της Ιταλίας είτε μέσω των Βαλκανίων», τόνισε χαρακτηριστικά ο Γ.Παπακωνσταντίνου.

Όπως σημείωσε ο υπουργός ΠΕΚΑ, η Ελλάδα και το Ισραήλ θα πρέπει να ενισχύσουν τη συνεργασία τους σε τομείς όπως το φυσικό αέριο και οι ΑΠΕ, πλαίσιο στο οποίο εντάσσονται και οι συζητήσεις για τη δυνατότητα να είναι η Ελλάδα η χώρα η οποία θα μεταφέρει το ισραηλινό αέριο στην ΕΕ, τη στιγμή που "φουντώνουν" τα σενάρια για το πώς θα αξιοποιηθεί ο πλούτος πλούτος των υδρογονανθράκων που εντοπίστηκε στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Υπήρξε πολλή συζήτηση για την εξέταση της τεχνικής και οικονομικής σκοπιμότητας για μεταφορά ισταηλινού αερίου στην Ελλάδα», σημείωσε ο Γ.Παπακωνσταντίνου, τονίζοντας, παράλληλα, ότι την ίδια στιγμή υπάρχουν συζητήσεις σχετικά με το πώς θα μεταφερθεί στο φυσικό αέριο στην Ευρώπη από εξωτερικές πηγές όπως είναι η Κασπία Θάλασσα.

Μάλιστα, σε αυτό το πλαίσιο, ο Γ.Παπακωνσταντίνου τόνισε ότι η συνεργασία με τη γειτονική Τουρκία είναι ζωτικής σημασίας για την Ελλάδα, προκειμένου, για παράδειγμα, να μεταφέρει το φυσικό αέριο από την Κασπία Θάλασσα προς τη Βόρεια Ευρώπη.

Έρευνες στην Ελλάδα

Όσον αφορά τις σεισμικές έρευνες που δρομολογούνται στη χώρα μας ο κ. Παπακωνσταντίνου σημείωσε ότι τα επιστημονικά στοιχεία που έχουμε δείχνουν ότι υπάρχουν αποθέματα αλλά τόνισε ότι αυτό που θα πρέπει να δούμε είναι το πόσο μεγάλα είναι τα αποθέματα αυτά.

Παράλληλα, ανέφερε ότι τα αποθέματα αυτά θα πρέπει να βοηθήσουν στη βελτίωση της ενεργειακής αυτάρκειας στην Ελλάδα κι επίσης να παράσχουν ευκαιρίες εξερεύνησης και σε κάποιες διεθνείς εταιρίες.

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

«Το ενεργειακό μας μείγμα είναι λίγο σαν του Ισραήλ, το οποίο εξαρτάται κυρίως από παραδοσιακές πηγές ενέργειας, κυρίως από άνθρακα και φυσικό αέριο – όλο και περισσότερο. Αλλά τα τελευταία χρόνια έχουν υπάρξει πολύ αποφασιστικές κινήσεις ώστε να αλλάξει το μείγμα και να κινηθούμε προς τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας», σημείωσε ο Γ.Παπακωνσταντίνου αναφερόμενος στον τομέα των ΑΠΕ.

Όπως είπε ο Γ.Παπακωνσταντίνου, αυτή τη στιγμή η αιολική ενέργεια είναι η βασική ανανεώσιμη πηγή ενέργειας στην Ελλάδα παρόλο που τα φωτοβολταϊκά έχουν την πιο γρήγορη ανάπτυξη.

Ο υπουργός ΠΕΚΑ ανέφερε επίσης ότι από το 2009 η συνολική εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ έχει διπλασιαστεί σε όλη τη χώρα.

Τέλος, ο υπουργός ΠΕΚΑ αναφέρθηκε στο πρόγραμμα “Helios”, εξηγώντας ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα μπορούσε να προσφέρει ευκαιρίες και στους Ισραηλινούς να λάβουν ηλιακή ενέργεια από την Ελλάδα.

http://www.energypress.gr/portal/resource/contentObject/id/541a6a8a-5709-4aeb-b46d -7b43 827 6c11e

«Γκαζώνουν» από σήμερα τα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Κανονικά κυκλοφορούν από σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη τα πετρελαιοκίνητα ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα καθώς δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος που προβλέπει την άρση της απαγόρευσης πετρελαιοκίνησης στα αστικά κέντρα.

Η απαγόρευση κυκλοφορίας αίρεται αποκλειστικά για οχήματα με κινητήρες diesel προδιαγραφών Euro 5 ή Euro 6.

Οι πετρελαιοκινητήρες προδιαγραφών Euro 5 και Euro 6 καταναλώνουν τουλάχιστον 30% λιγότερο καύσιμο ενώ αντίστοιχα μειωμένες είναι και οι εκπομπές CO2.

Οι συγκεκριμένοι κινητήρες έχουν επίσης μικρότερες απαιτήσεις συντήρησης, μεγάλη διάρκεια ζωής ενώ θεωρούνται και πολύ αποδοτικοί.

Με την άρση της απαγόρευσης χρήσης πετρελαίου στα αστικά κέντρα ικανοποιείται ένα από τα βασικά αιτήματα των εισαγωγέων αυτοκινήτων, καθώς σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις δεν υφίσταται ο συγκεκριμένος περιορισμός.

Η Ελλάδα αποτελεί το μοναδικό κράτος-μέλος της ΕΕ στο οποίο απαγορευόταν η χρήση πετρελαιοκίνητων οχημάτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Είναι ενδεικτικό πως τη στιγμή που το 51% των συνολικών ταξινομήσεων στην ΕΕ αφορά σε πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα, στην Ελλάδα, μόλις το 4% των συνολικών ταξινομήσεων αφορά σε πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.


http://www.energypress.gr/portal/resource/contentObject/id/3499684e-1d78-4930-b2f7-8019d0efea71

Χρήστες προς ΔΕΣΦΑ: «Που είναι οι μειώσεις, εμείς αυξήσεις βλέπουμε» – Όλο το παρασκήνιο της χθεσινής ημερίδας

Ικανοποιημένοι από την πρωτοβουλία του ΔΕΣΦΑ να συζητήσει το νέο κανονισμό τιμολόγησης σε ειδική ημερίδα, απολύτως … δυσαρεστημένοι από το περιεχόμενο της πρότασης του διαχειριστή, δηλώνουν εκπρόσωποι της αγοράς φυσικού που παρέστησαν χθες στην εκδήλωση της Μεγάλης Βρετανίας. Το EnergyPress άνοιξε τις «κεραίες» του και σας μεταφέρει όσα ειπώθηκαν αλλά και αυτά που δεν … ακούστηκαν, πίσω από τις πόρτες της κλειστής για το κοινό ημερίδας για το κρίσιμο θέμα του κόστους του δικτύου του φυσικού αερίου.

Το κλίμα

Μπορεί ο ΔΕΣΦΑ να εξέδωσε χθες δελτίο τύπου, στο οποίο μίλησε εκ νέου για μειώσεις της τάξης του 13% στα κόστη χρήσης του ΕΣΦΑ, ωστόσο οι αντιδράσεις από την πλευρά των ηλεκτροπαραγωγών και των συμμετεχόντων στην αγορά αερίου κάθε άλλο παρά συμφωνούν με τη διαπίστωση αυτή. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, όλοι οι ηλεκτροπαραγωγοί – άλλοι με μεγαλύτερη ένταση άλλοι πιο ήπια, με εξαίρεση τη ΔΕΗ που δε συμμετείχε στη συζήτηση – ομόφωνα στάθηκαν κριτικά απέναντι στην πρόταση για αύξηση του WACC. Δηλαδή στην αύξηση που ζητεί ο ΔΕΣΦΑ για το μέσο σταθμισμένο κόστος κεφαλαίου που με βάση την πρόταση από 10,06% μεικτό, ζητείται να γίνει 12,21%. Στην πράξη, ήταν κοινή η διαπίστωση των «πελατών» του ΔΕΣΦΑ ότι η πρότασή του σε καμία περίπτωση δεν οδηγεί σε μείωση του κόστους και ότι ο υπολογισμός περί μείωσης γίνεται με σταθμισμένες και αποπληθωρισμένες τιμές. Στην πράξη ωστόσο, το αποτέλεσμα θα είναι διατήρηση των χρεώσεων στα ίδια ύψη ή ακόμη και αύξησή τους.

Ρίσκο

Εντύπωση εξάλλου προκάλεσε η επίκληση της επιθυμίας του μετόχου να υπάρξει αύξηση των εσόδων του διαχειριστή προκειμένου να έχει επιτυχία το εγχείρημα της…. Αποκρατικοποίησης. «Η αποστολή του ΔΕΣΦΑ είναι να προσφέρει οικονομικά αποδοτικές υπηρεσίες προς τους χρήστες» αντιτείνουν οι χρήστες του συστήματος αερίου που υποστηρίζουν ότι δεν μπορεί να σταθεί η λογική που προβάλλεται από το ΔΕΣΦΑ ότι πρέπει να αυξηθούν οι χρεώσεις ώστε ο διαχειριστής να γίνει πιο ελκυστικός σε επενδυτές.

Αίσθηση προκαλεί εξάλλου και η επίκληση του περίφημου country risk ως ένας από τους λόγους για την αύξηση των χρεώσεων. Συγκεκριμένα όπως «ειπώθηκε» κάποιος «για να επενδύσει στο ΔΕΣΦΑ θα αναζητήσει μεγαλύτερες αποδόσεις, λόγω του κινδύνου της χώρας». Το πρόβλημα ωστόσο που εντόπισαν οι συμμετέχοντες στην ημερίδα, αφορά στο ότι προτείνεται να υπάρξει αύξηση – country risk, ακόμη και για επενδύσεις που έγιναν το 1990, το 1995, το 2000 και το 2007. Και σε αυτό το σημείο, υπήρξε ομόφωνη … κριτική στις απόψεις που διατύπωσε ο ΔΕΣΦΑ.

Τα θετικά

Εκτός από τα σημεία της πρότασης που συγκέντρωσαν την κριτική της αγοράς, υπήρξαν και σημεία που διαπιστώθηκε ότι κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Όπως για παράδειγμα η υιοθέτηση του συστήματος entry exit (χρέωση ανάλογα με το σημείο εξόδου και εξόδου) και όχι όπως ισχύει σήμερα Post stamp (μία χρέωση για όλους). Πρόκειται για ρύθμιση που εναρμονίζει τον κανονισμό με τα ισχύοντα στην Ε.Ε. και ανοίγει το δρόμο για νέου τύπου συναλλαγές όπως το virtual trading point, που σήμερα δεν είναι εφικτό. Επίσης με την αλλαγή αυτή, θα μπορούν οι χρήστες να κλείσουν δυναμικότητα αερίου και να εισάγουν ποσότητες αερίου στην εισόδου του εθνικού συστήματος.

Τι δέχεται

Εκεί που πάντως φάνηκε να «ακούει» τις προτάσεις της αγοράς, ο διαχειριστής, είναι στην περίπτωση των χρεώσεων της Ρεβυθούσας. Σύμφωνα με παρατηρήσεις των συμμετεχόντων, ο νέος τρόπος υπολογισμού, αυξάνει κατακόρυφα το κόστος της Ρεβυθούσας, σε τέτοιο βαθμό που η χρήση της εγκατάστασης να καθίσταται ασύμφορη για οποιονδήποτε συμμετέχοντα, πλην ίσως της ΔΕΠΑ. Σύμφωνα με κάποιους υπολογισμούς, ο προτεινόμενος τρόπος χρέωσης τετραπλασιάζει το κόστος χρήσης της Ρεβυθούσας. Στο συγκεκριμένο σημείο, ο ΔΕΣΦΑ έδειξε ότι θα επανεξετάσει την πρότασή του.

http://www.energypress.gr/portal/resource/contentObject/id/51ece3e5-eaa3-44d6-9cb6-d1ed19ada02d

Απέχετε περισσότερο από 25 μέτρα από το δίκτυο της ΕΠΑ ; Λυπάμαι, χάσατε

Δυσάρεστες εκπλήξεις περιμένουν όσους καταναλωτές θέλουν να συνδεθούν με το φυσικό αέριο, αλλά έχουν την ατυχία η πολυκατοικία τους να απέχει περισσότερο από 25 μέτρα από το δίκτυο της ΕΠΑ Αττικής.

Διότι η εταιρεία, τους ζητά να καταβάλουν εκείνοι εξ ολοκλήρου τα κόστη κατασκευής της επιπλέον σύνδεσης από εκεί που τελειώνει το υφιστάμενο δίκτυο μέχρι και την πόρτα τους. Νόμιμο ή όχι ;

«Όχι είναι η απάντηση», της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, που παρενέβη προς την Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής ζητώντας από τη διοίκησή της να μειώσει άμεσα τις χρεώσεις που η τελευταία επιβάλει στους καταναλωτές ως κόστη κατασκευής της σύνδεσης με το δίκτυο.

Τι έχει συμβεί ; Όπως επισημαίνει η ΡΑΕ, τους τελευταίους μήνες δέχεται πλήθος καταγγελιών από καταναλωτές για υπέρογκες χρεώσεις που τους επιβάλει η ΕΠΑ Αττικής, μόνο και μόνο επειδή η απόσταση από το υπάρχον δίκτυο της εταιρείας ως την πόρτα της πολυκατοικίας τους, υπερβαίνει τα 25 μέτρα (στην ουσία ένα οικοδομικό τετράγωνο). Στις περιπτώσεις αυτές, αναφέρει πάντα η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, οι καταναλωτές καλούνται να επωμιστούν εξ ολοκλήρου το κόστος κατασκευής του επιπλέον δικτύου, το οποίο όμως αποτελεί βασική δραστηριότητα της ΕΠΑ.

Τα ποσά...

Πρόκειται για ένα κόστος διόλου ευκαταφρόνητο, αφού μιλάμε για 80 με 100 ευρώ/ μέτρο, που σημαίνει ότι αν μια πολυκατοικία απέχει για παράδειγμα 50 μέτρα, από το υπάρχον δίκτυο της ΕΠΑ, τότε θα πρέπει για να φτάσει το αέριο στην πόρτα της, να πληρώσουν οι ιδιοκτήτες ούτε λίγο ούτε πολύ, μαζί με το ΦΠΑ, το ποσό των 5.000- 6.000 ευρώ ! Ποσό που φτάνει στα 7.000 ευρώ, αν σε αυτά προσθέσει κανείς και τα 770 ευρώ που είναι το κόστος για τα τέλη σύνδεσης.

Εκείνο λοιπόν που πρέπει να ξέρει όποιος βρεθεί σε παρόμοια θέση, είναι ότι σύμφωνα με τη ΡΑΕ, κακώς η ΕΠΑ επιβάλλει στους καταναλωτές να πληρώσουν τα επιπλέον αυτά κόστη. Διότι, όπως αναφέρει σε επιστολή που απέστειλε η Αρχή προς την διοίκηση της ΕΠΑ, και κοινοποίησε στο Γ.Γ. Καταναλωτή, δεν προκύπτει κάτι τέτοιο από τους όρους λειτουργίας της εταιρείας, καθώς ο τυχόν επιχειρηματικός κίνδυνος που απορρέει από την επέκταση του δικτύου σε μια νέα περιοχή, δεν μπορεί να μετακυλύεται εξ ολοκλήρου στον καταναλωτή.

Εκείνο επίσης που επισημαίνεται στην επιστολή είναι ότι η άδεια λειτουργίας της εταιρείας παροχής αερίου προβλέπει ότι τα τέλη σύνδεσης μπορούν να περιλαμβάνουν μόνο "ένα εύλογο ποσοστό επί των δαπανών για την επέκταση του δικτύου διανομής" (άλλα όχι το σύνολο των δαπανών, όπως αυτή απαιτεί να εισπράττει από τους πελάτες της). Καθώς επίσης, ότι η εταιρεία που έχει το αποκλειστικό δικαίωμα διανομής του συγκεκριμένου καυσίμου στο Λεκανοπέδιο για τα επόμενα 20 περίπου χρόνια (μέχρι το 2031), καλείται άμεσα από τη ΡΑΕ να εφαρμόσει νέα μέθοδο υπολογισμού των τελών σύνδεσης.

http://www.energypress.gr/portal/resource/contentObject/id/2e8ab22c-5c16-4721-ac9e-607c36894ab8

To "Helios" στη βουλή - Ετήσια κέρδη 3-4 δισ. ευρώ βλέπει ο Παπακωνσταντίνου

Στα 3-4 δις. ευρώ εκτιμώνται τα ετήσια οικονομικά οφέλη του project “Helios”, όπως ανέφερε από το βήμα της βουλής ο υπουργός ΠΕΚΑ, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, παρουσιάζοντας τα βασικά σημεία του προγράμματος στο κοινοβούλιο.

Όπως εξήγησε ο κ. Παπακωνσταντίνου, βάσει των σημερινών τιμών πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, το πρόγραμμα θα επέφερε έσοδα 80 δις ευρώ για μια 25ετία.

Σύμφωνα με τον υπουργό ΠΕΚΑ το σχέδιο περιλαμβάνει εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συνολικής ισχύος 10.000 μεγαβάτ, κάτι το οποίο απαιτεί εκτάσεις 200.000 στρεμμάτων και επενδύσεις ύψους 20 δισ. ευρώ.

Όπως τόνισε ο υπουργός έχουν ξεκινήσει ήδη συζητήσεις με την ΕΕ και τη γερμανική κυβέρνηση για την υπογραφή ενός κειμένου συνεννόησης στο οποίο να υπάρχει δέσμευση όλων των μερών ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά της αρχικής συμφωνίας.

Ο κ. Παπακωνσταντίνου ενημέρωσε ότι ήδη έχει αποστείλει επιστολές στους δημάρχους ώστε να παραχωρήσουν εκτάσεις τους στις οποίες θα μπορούσε να γίνει η εγκατάσταση των συστημάτων κι εξέφρασε την ελπίδα ότι έτσι θα προκύψουν νέες θέσεις εργασίας κι υποστήριξε ότι από τα έσοδα που θα προκύψουν θα διοχετευθεί για την αποπληρωμή του δημόσιου χρέους.

Την ίδια στιγμή έκανε γνωστό ότι σε συνεννόηση με τον πρώην υπουργό 'Αμυνας Πάνο Μεγλίτη έχουν καταγραφεί στρατιωτικές εγκαταστάσεις, εγκαταλειμμένα αεροδρόμια και σε συνεννόηση με το υπουργείο Ανάπτυξης έχει δημιουργηθεί οδηγός ανενεργών λιγνιτωρυχείων. Ακόμη υπουργός ΠΕΚΑ απέκλεισε το ενδεχόμενο οι όποια επένδυση να εγκατασταθεί σε καλλιεργήσιμη ή τουριστικού χαρακτήρα γη και σε προστατευόμενες περιοχές.

Ο κ. Παπακωνσταντίνου καταλήγοντας ανέφερε ότι επιχειρείται σήμερα να κλείσουν τα ζητήματα που αφορούν την γη, την πρόσληψη συμβούλων κ.α. ώστε να σχηματοποιηθεί ένα επενδυτικό σχήμα.

Ο βουλευτής της ΝΔ Κ. Μουσουρούλης επισήμανε τον κίνδυνο να εξελιχθεί το πρόγραμμα σε φιάσκο «τύπου Αστακού», παρ' όλα αυτά είπε πως είναι «καλοδεχούμενο», αν και παρατήρησε πως βρίσκεται σε επίπεδο ευχολογίων, αφού δεν υπάρχει καταγεγραμμένη δέσμευση των εταίρων. Έθεσε επίσης προβληματισμούς σχετικά με το κόστος του έργου, για την ισχύ του δικτύου, για την συλλογή και μεταφορά της ενέργειας, την τεχνική υποστήριξη κ.α. οι οποίοι - όπως είπε - αν δεν απαντηθούν θα οδηγήσουν σε φιάσκο <<τύπου Αστακού>>.

Εκ μέρους του ΚΚΕ ο Ν. Καραθανασόπουλος έθεσε ερωτηματικά για το ποιος θα παράγει, ποιοι θα συμμετέχουν, αν θα υπάρχει κρατική συμμετοχή και τι επιπτώσεις θα έχουν όλα αυτά στη λαϊκή κατανάλωση.

Από τον ΛΑΟΣ ο Ηλ. Πολατίδης επισήμανε την ανάγκη να αξιοποιηθούν πόροι από το πρόγραμμα για την απόσβεση μέρους του δημόσιου χρέους ενώ εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ η Λίτσα Αμμανατίδου εκτίμησε πως δεν είναι κερδισμένες οι ελληνικές εταιρείες.

http://www.energypress.gr/portal/resource/contentObject/id/6bd48bb1-d3b7-40f4-9b14-3e9d427202e8

Αυξημένα κατά 52,6% τα καθαρά κέρδη 9μήνου της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή

Αύξηση καθαρών κερδών και πωλήσεων κατέγραψε στο εννεάμηνο του 2011 η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα καθαρά κέρδη μετά από τα δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν στα 8,6 εκατ. ευρώ, έναντι 5,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, αυξημένα κατά 52,6%.

Η συνολική λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκε σε 19,5 εκατ. ευρώ, έναντι 14,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2010, αυξημένη κατά 35,7% σε σχέση με την περυσινή περίοδο. Τα EBITDA από την ενέργεια διαμορφώθηκαν σε 18,3 εκατ. έναντι 12,7 εκατ. ευρώ την περυσινή περίοδο, αυξημένα κατά 43,1%, συνεπεία της αυξημένης λειτουργούσας ισχύος της εταιρείας. Το EBITDA από τις κατασκευαστικές εργασίες προς τρίτους διαμορφώθηκε σε 1,2 εκατ. ευρώ έναντι 1,5 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2010, μειωμένο κατά 20%.

Τα συνολικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε 12,9 εκατ. ευρώ έναντι 9,4 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 37,3%.

Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 12,2 εκατ. ευρώ έναντι 11,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, αυξημένα κατά 8,8%, επηρεασμένα από τα λιγότερα έσοδα από τόκους σε σχέση με την περυσινή περίοδο.

Οι επενδύσεις του Ομίλου το 2011 ανήλθαν σε 131,4 εκατ. ευρώ, καθώς το επενδυτικό πρόγραμμα εξελίσσεται εντατικά.

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης ανήλθαν σε 19,4 εκατ. ευρώ έναντι 14,4 εκ ευρώ την περυσινή περίοδο ενώ η καθαρή δανειακή θέση του Ομίλου (ταμειακά διαθέσιμα μείον τραπεζικός δανεισμός) διαμορφώθηκε στα 133,9 εκατ. ευρώ.

Στα 295 MW η συνολική ισχύς των εγκαταστάσεων ΑΠΕ της εταιρείας

Μέσα στο 2011 η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ απέκτησε τις πλήρεις άδειες για επιπλέον 125 MW αιολικών πάρκων και 6 MW φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα, ενώ ξεκίνησε η κατασκευή 138 MW αιολικών πάρκων στις ΗΠΑ. Συνολικά, ο Όμιλος διαθέτει υπό κατασκευή ή έτοιμες προς κατασκευή εγκαταστάσεις ΑΠΕ ισχύος 439 MW, ενώ πλέον διαθέτει σε λειτουργία 295 MW εγκαταστάσεων ΑΠΕ, καθώς δύο ακόμα αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 60 MW και ένα φωτοβολταϊκό έργο 6 MW ξεκίνησαν πρόσφατα την λειτουργία τους στην Ελλάδα. Από την αρχή του χρόνου η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ έχει θέσει σε λειτουργία 134 MW στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Συνολικά, η εταιρεία λειτουργεί, κατασκευάζει ή έχει πλήρως αδειοδοτήσει 734 MW εγκαταστάσεων ΑΠΕ, στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ.


http://www.energypress.gr/portal/resource/contentObject/id/599d98fd-a390-4453-80b9-7611cb30f321

Επιχείρηση "χρυσό ψαλίδι" με τα τιμολόγια ΔΕΗ, στόχος οι αυξήσεις να πέσουν κοντά στο 10%...

Σε ποσοστά μεταξύ 10% και 15% φαίνεται ότι θα «κλειδώσουν» οι τελικές επιβαρύνσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ, συνυπολογίζοντας και τις αυξήσεις όλων των ρυθμιζόμενων χρεώσεων, όπως το τέλος ΑΠΕ, και οι ΥΚΩ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, και ενώ η ΔΕΗ δεν έχει ακόμη αποστείλει το σύνολο των κοστολογικών της στοιχείων στη ΡΑΕ που να δικαιολογούν τα ποσοστά που έχει ζητήσει, εκείνο που διαφαίνεται είναι ότι τα τελικά ποσοστά θα πέσουν κοντά στο 10%.

Με τις τελικές ανακοινώσεις από το υπουργείο Περιβάλλοντος να τοποθετούνται γύρω στις 15 Δεκεμβρίου, και τη "κοπτοραπτική" να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, εκείνο που θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο είναι η απόφαση ανάκλησης της επιβολής ΕΦΚ στο φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται στην ηλεκτροπαραγωγή. Η λύση που προκρίνεται για το θέμα που καίει την αγορά είναι ο φόρος να αφαιρεθεί από την αρχή της αλυσίδας της αγοράς (παραγωγή) και να επιβληθεί στο τέλος (κατανάλωση) ώστε να μειωθεί το συνολικό κόστος για την αγορά. Με απλά λόγια, να φύγει ο φόρος από τους παραγωγούς, γιατί η αύξηση της ΟΤΣ λόγω του ΕΦΚ αυξάνει τα κόστη του συστήματος (με τις φουσκωμένες τιμές αποπληρώνονται λιγνίτες και εισαγωγές) και να αυξηθεί ο ΕΦΚ που επιβάλλεται στους καταναλωτές. Εκτιμάται ότι έτσι η επίπτωση στα τελικά τιμολόγια θα είναι αισθητά μικρότερη. Εξάλλου από την 1η Ιανουαρίου αναμένεται να ισχύσει και η αύξηση του τέλους ΑΠΕ, η οποία θα συνυπολογιστεί στο τελικό ποσοστό των αυξήσεων, πάντα σε συνάρτηση με τα επιπλέον έσοδα που θα προκύψουν από ρύπους καθώς και από το τέλος της ΕΡΤ, που ακόμη δε φαίνεται να έχει εγκαταλειφθεί ως ιδέα.

http://www.energypress.gr/portal/resource/contentObject/id/acd01e1b-a685-4d82-9f86-348c86ad33cc

Μοντέλο Β. Θάλασσας για να μειωθεί το κόστος σύνδεσης των 5.267 MW ελληνικών offshore.

Μείωση στα τεράστια κόστη που απαιτούνται για δίκτυα ηλεκτρικών διασυνδέσεων στο Αιγαίο τα επόμενα χρόνια, μπορεί να φέρει η ανάπτυξη των offshore αιολικών πάρκων στις ελληνικές θάλασσες, κατά το πρωτοποριακό μοντέλο που εξετάζεται για τη Βόρεια Θάλασσα.

Στην επισήμανση αυτή καταλήγει η χθεσινή ανακοίνωση της ΡΑΕ που απευθυνόμενη στο ΔΕΣΜΗΕ του προτείνει να διερευνήσει πιθανές συνέργειες που προκύπτουν από τη διασύνδεση με το δίκτυο των 5.267 MW υπεράκτιων αιολικών πάρκων, τις αιτήσεις των οποίων πρόκειται σύντομα να εξετάσει η Αρχή για να τους χορηγήσει άδειες παραγωγής. Και με δεδομένο ότι η ισχύς των 36 αυτών αιτήσεων (τόσες είναι), θεωρείται βέβαιο ότι θα επηρεάσει το συνολικό σχεδιασμό διασύνδεσης των νησιών του Αιγαίου που ο διαχειριστής έχει εκπονήσει, η ΡΑΕ του προτείνει να «ψάξει» τις τεχνικές μείωσης του κόστους που διερευνώνται για τη Βόρεια Θάλασσα, προκειμένου να αξιοποιηθούν και στην ελληνική πραγματικότητα.

Τι τεχνικές όμως εξετάζονται στη Βόρεια Θάλασσα, τον «παράδεισο» των υπεράκτιων αιολικών ;

Σύμφωνα με τη μελέτη «OffshoreGrid» που εκπόνησε για το offshore δίκτυο της Β. Θάλασσας το «Intelligent Energy For Europe», (χρηματοδοτείται από την ΕΕ) και την οποία η ΡΑΕ επισυνάπτει στη χθεσινή της ανακοίνωση, η λύση στη μείωση του κόστους βρίσκεται στη χρήση κόμβων διασύνδεσης (hub connection). Με τον όρο αυτό εννοούμε τη διασύνδεση με κόμβους των πάρκων που βρίσκονται κοντά το ένα στο άλλο - αντί για καλωδίων που θα τα συνέδεαν με την ακτή- μέθοδος ιδιαίτερα επωφελής, κατά τους συντάκτες της έκθεσης.

Η ομάδα του «OffshoreGrid» αξιολόγησε 321 έργα υπεράκτιων αιολικών πάρκων, για τα 114 εκ των οποίων συνιστά τη χρήση κόμβων διασύνδεσης. Εάν αυτό συμβεί, τότε σύμφωνα με τη μελέτη θα καθίστατο δυνατό να εξοικονομηθεί μέχρι το 2030, ένα ποσό της τάξης των 14 δισ. ευρώ, κάτι που δεν θα συμβεί αν ακολουθηθεί η κλασική μέθοδος της διασύνδεσης καθενός εκ των 321 πάρκων ξεχωριστά με την ακτή. Στην ουσία, αυτό σημαίνει ότι οι απαιτούμενες επενδύσεις θα περιοριστούν στα 69 δισ. ευρώ, αντί για τα προϋπολογιζόμενα 83 δισ. ευρώ…

Και οι μειώσεις κόστους δε σταματούν εδώ

Η ίδια μελέτη υποστηρίζει ότι αν οι κόμβοι «δεθούν» σε ένα διασυνδεμένο «δικτυωτό πλέγμα» - που συνεπάγεται βέβαια επιπλέον επενδύσεις 5 με 7 δισ. ευρώ, η τελική εξοικονόμηση πόρων σε ορίζοντα 25ετίας θα μπορούσε να φθάσει μέχρι και τα 21 δις ευρώ. Επί της ουσίας λοιπόν, οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι για τη διασύνδεση των 126 συνολικά GW off shore αιολικών έργων θα απαιτηθούν ακόμη λιγότερα από τα προυπολογιζόμενα κεφάλαια.

Οι επικεφαλής της έρευνας εκτιμούν ότι αποδεικνύονται ξεκάθαρα τα οικονομικά οφέλη δημιουργίας ενός υπεράκτιου «δικτυωτού πλέγματος» αλλά επισημαίνουν παράλληλα ότι μια τέτοια πρωτοβουλία προϋποθέτει ένα νέο πανευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο, τονίζοντας την εξαιρετική σημασία δημιουργίας συμβατών πολιτικών διασύνδεσης και επαρκών μηχανισμών υποστήριξης.

Περισσότερα για την μελέτη εδώ:   http://energypress.gr/portal/resource/contentObject/id/6eb5479b-4ac1-4ef4-98c4-2af3f75e6030

http://www.energypress.gr/portal/resource/contentObject/id/1c8bac06-2eb9-417b-8b4d-b1e6f47eea1f

Sunday, 27 November 2011

Αυστριακη επένδυση στον τομέα της αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα

Η αυστριακή εταιρία Unigea Erneuerbare Energien GmbH σχεδιάζει να επενδύσει τουλάχιστον 600 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα για την παραγωγή 1.200 μεγαβάτ από αιολική ενέργεια, σύμφωνα με δηλώσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου της Χάνες Σέκλερ στην αυστριακή εφημερίδα Der Standard, τις οποίες αναμεταδίδει το πρακτορείο Bloomberg.

Ο κ. Σέκλερ δήλωσε ότι έχει ήδη εγκριθεί η παραγωγή 400 μεγαβάτ και η εταιρία του υπολογίζει στην έγκριση της κατασκευής των εργοστασίων από τα μέσα του 2012, προσθέτοντας ότι αυτά θα μπορούν να λειτουργήσουν το 2014 ή 2015.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η Unigea - που δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία εργοστασίων για την παραγωγή αιολικής ενέργειας και φωτοβολταικών - αναζητεί εταίρους για το σχέδιο της.

http://www.ecofinder.gr/news/ΕΝΕΡΓΕΙΑ/1/Αυστριακη_επένδυση_στον_τομέα_της_αιολι κής_ενέ ργειας_στην

Και στα αιολικά η HELIOSRES

Τώρα και στις μικρές ανεμογεννήτριες θέλει να επεκταθεί η εταιρεία HELIOSRES, η οποία δραστηριοποιείται εδώ και 14 χρόνια στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Η HELIOSRES είναι αντιπρόσωπος και διανομέας των πλέον αξιόπιστων μικρών ανεμογεννητριών παγκοσμίως, όπως της καναδέζικης εταιρείας SEAFORTH ENERGY INC. (κατασκευαστή της κορυφαίας ανεμογεννήτριας AOC 15/50 των 50 kW) καθώς και των κινέζικων εταιρειών HUMMER και ETTES.

Η συνεργασία με τους συγκεκριμένους κατασκευαστές, σε συνδυασμό με τα εξειδικευμένα στελέχη και την άριστη ποιότητα υπηρεσιών και κατασκευής της HELIOSRES, εγγυάται την καλύτερη δυνατή απόδοση και εύρυθμη λειτουργία των αιολικών συστημάτων που αναλαμβάνει.

Η HELIOSRES είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008 και παρέχει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες (one stop shop) για την υλοποίηση επενδύσεων σε μικρές ανεμογεννήτριες:
1) Επιλογή κατάλληλου αγροτεμαχίου
2) Μετρήσεις Αιολικού Δυναμικού
3) Μελέτη και Αξιολόγηση Επένδυσης
4) Πλήρη Αδειοδότηση
5) Επιλογή του πλέον αξιόπιστου εξοπλισμού
6) Εγκατάσταση και σύνδεση με το δίκτυο
7) Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη

Παράλληλα η HELIOSRES, με στόχο την παροχή άμεσων και αξιόπιστων επενδυτικών λύσεων «με το κλειδί στο χέρι», έχει δεσμεύσει για λογαριασμό των πελατών της κατάλληλες εκτάσεις γης σε περιοχές με υψηλό αιολικό δυναμικό και μπορεί να αναλάβει άμεσα την πλήρη αδειοδότηση έργων.

http://www.ecofinder.gr/news/ΕΝΕΡΓΕΙΑ/1/Και_στα_αιολικά_η_HELIOSRES

Τί προσέχουμε όταν αλλάζουμε πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας

Πελάτες, ανάμεσα στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, αναζητούν οι νέοι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας και έχουν αρχίσει τις τηλεφωνικές κλήσεις ενημέρωσης.

Οι καταναλωτές έχουν πλέον τη δυνατότητα να επιλέξουν οι ίδιοι από που θα «αγοράζουν» ηλεκτρικό ρεύμα, αν δηλαδή θα «φύγουν» από τη ΔΕΗ. Ωστόσο για την επιλογή τους θα πρέπει να γνωρίζουν μερικά συγκεκριμένα πράγματα.

Για το λόγο αυτό η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έχει ετοιμάσει έναν χρήσιμο οδηγό συμβουλών προς τους πολίτες και συγκεκριμένα:

1. Αναγνωριστική ταυτότητα εκπροσώπησης: Όταν δεχτούμε επίσκεψη ή τηλεφώνημα ενός εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου ή πωλητή Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, σημειώνουμε πάντα: το ονοματεπώνυμό του, το όνομα της εταιρείας που εκπροσωπεί και τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας καθώς και τα δικά του.

2. Γνωρίζουμε ταδικά μας στοιχεία ηλεκτρικής κατανάλωσης. Ειδικότερα οι εκκαθαριστικοί λογαριασμοίπεριέχουν πληροφορίες για την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουμε, την ισχύ παροχής μας, το ποσό κατανάλωσης καθώς και την τιμολογιακή κατηγορία στην οποία ανήκουμε (π.χ. οικιακό, εμπορικό, κλπ τιμολόγιο). Συνθέτουν δηλαδή το ενεργειακό μας προφίλ. Πόσο καταναλώνουμε και τι πληρώνουμε.

Με μπούσουλα τους 3 τελευταίους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς της ΔΕΗ -που αντιπροσωπεύουν κατανάλωση 1 έτους- μπορούμε να υπολογίσουμε αθροιστικά: πόση ηλεκτρική ενέργεια καταναλώνουμε ετησίως (σε kWh) και πόσο μας κοστίζει αυτή η κατανάλωση. Προσοχή: Υπολογίζουμε μόνο την αξία του ρεύματος.

3. Πριν υπογράψουμε συμβόλαιο με νέο πάροχο συγκρίνουμε τιμές. Δηλαδή ζητάμε με βάσει το δικό μας ετήσιο «ενεργειακό προφίλ», από τον πωλητή: Να μας δώσει εγγράφως μία οικονομική προσφορά με τις ισχύουσες τιμές της εταιρείας που εκπροσωπεί, για ένα 12μηνο. Και παράλληλα να εκτιμήσει αντίστοιχα το κόστος για ένα 12μηνο με τις ισχύουσες τιμές του τωρινού μας Προμηθευτή, βάση των στοιχείων του ετήσιου «ενεργειακού μας προφίλ».

Η προσφορά και εκτίμηση του πωλητή, θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής δύο τμήματα: Το κόστος για το έτος που αφορά μόνο στην κατανάλωση ρεύματος (με ΦΠΑ), και βασίζεται στις «ανταγωνιστικές χρεώσεις» του προμηθευτή. Και το συνολικό κόστος για το έτος που αφορά στο σύνολο του λογαριασμού (με ΦΠΑ), και περιλαμβάνει εκτός από τις ανωτέρω ανταγωνιστικές χρεώσεις και τις μονοπωλιακές χρεώσεις (δηλ. εκείνες που είναι ίδιες ανεξαρτήτως Προμηθευτή, όπως χρεώσεις για το δίκτυο μεταφοράς, το δίκτυο διανομής, το ειδικό τέλος ΑΠΕ, ΕΡΤ, Δήμο κλπ).

Μόνο έτσι είναι εφικτή η σύγκριση.

Επίσης ρωτήστε αν η εκκαθάριση θα γίνεται σε 4μηνιαία βάση (όπως με τη ΔΕΗ).

Ακόμα ζητήστε από τον πωλητή να σας ενημερώσει για τους σημαντικότερους όρους του νέου συμβολαίου και να σας δώσει γραπτώς τους Γενικούς Όρους Προμήθειας της εταιρείας.

4. Μην βιαστείτε, αλλά: Ελέγξτε όλα τα δεδομένα και τις λεπτομέρειες. Πάρτε προσφορές και από άλλους προμηθευτές. Βάλτε τα κάτω με χαρτί και μολύβι.

5. Αξιολογήστε ακόμα τα εξής: Τις προσφερόμενες υπηρεσίες (πχ τους τρόπους πληρωμής λογαριασμών, τη συχνότητα αποστολής λογαριασμών, την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών). Την ελάχιστη διάρκεια του συμβολαίου. Αν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση σε περίπτωση που διακόψετε τη σύμβαση πριν τη λήξη της, καθώς και το ύψος αυτής. Ποιο είναι το ύψος της «Εγγύησης πληρωμών».

Και κυρίως μην ξεχνάτε ότι βάσει του νόμου έχετε δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση, αζημίως, εντός 14 ημερών από τη σύναψή της.

http://www.ecofinder.gr/news/ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ/1/Τί_προσέχουμε_όταν_ αλλάζουμε_ πάροχο _ηλ εκτρικής_ενέργειας

Υδρογονάνθρακες: τουρκικές γεωτρήσεις στην κατεχόμενη Αμμόχωστο

Έρευνες για υδρογονάνθρακες στην κατεχόμενη Αμμόχωστο από την Τουρκική Ανώνυμη Εταιρεία Πετρελαίου ανακοίνωσε από την κατεχόμενη Κερύνεια ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας Τανέρ Γιλτίζ, σύμφωνα με tanea.gr.

Η γεώτρηση θα γίνει στη στεριά και αναμένεται να ξεκινήσει σε δύο ή τρεις μήνες, ενώ υπάρχει περίπτωση να ακολουθήσει και γεώτρηση σε θαλάσσια περιοχή ανοικτά της Κύπρου.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, σε τρείς μήνες θα έχουν τα αποτελέσματα για το αν υπάρχει πετρέλαιο ή όχι. Στην περίπτωση που βρεθεί πετρέλαιο ή φυσικό αέριο, η Τουρκία θα πάρει το 55% της παραγωγής και τα Κατεχόμενα το 45%.

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Ντερβίς Έρογλου δήλωσε ότι, αν τελικά βρεθεί πετρέλαιο στην Αμμόχωστο, θα ενισχυθεί η θέση της τουρκικής πλευράς στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό.

Αντιδρώντας στην είδηση για τις γεωτρήσεις, ο πρόεδρος της κυπριακής Βουλής, Γιαννάκης Ομήρου, έκανε λόγο για «παρανομία επί της παρανομίας», ενώ τόνισε ότι θα πρέπει να υπάρξει αντίδραση και άμεση και αποφασιστική καταγγελία της Τουρκίας και σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως κατήγγειλε, «η Τουρκία συνεχίζει για 37 τώρα την κολοσσιαία παρανομία της στρατιωτικής κατοχής εδαφών της Κυπριακής Δημοκρατίας και τώρα προχωρούν ένα βήμα παρακάτω σε μια προσπάθεια διεκδίκησης των φυσικών πόρων της Κυπριακής Δημοκρατίας σε πλήρη σύγκρουση, σε πλήρη αντίθεση με το Διεθνές Δίκαιο και με όλες τις αρχές και τις αξίες που καθορίζει ο παγκόσμιος και ευρωπαϊκός νομικός πολιτισμός».

http://www.econews.gr/2011/11/27/gewtriseis-tourkia-ammoxwstos/

ΑΠΕ και έξυπνα δίκτυα στην Κρήτη μέσω «Jessica»

Κονδύλια ύψους 35 εκ. ευρώ πρόκειται να εισρεύσουν και να ενισχύσουν την επόμενη τετραετία την οικονομία της Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού προγράμματος Jessica.

Στο Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας την Πέμπτη ο Περιφερερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, παρουσία του Υπουργού Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, υπέγραψε την σχετική σύμβαση με τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) Π. Σακελλάρη ενώ, στο χρηματοδοτικό σχήμα, συμμετέχουν η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.

Οι επενδύσεις στην Κρήτη, που είναι η πρώτη Περιφέρεια για την οποία υπογράφεται σύμβαση χρηματοδότησης, θα περιλαμβάνουν έργα αστικής Ανάπτυξης στους τομείς: αναβάθμιση υποβαθμισμένων αστικών περιοχών, έργα βασικής υποδομής, ανάπτυξη συνεργασιών σχηματισμών υψηλής τεχνολογίας και υποδομών που προσφέρουν προστιθέμενη αξία, έργα διαχείρισης υδάτων και αποβλήτων, δίκτυα Ενέργειας, έργα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, κλπ.

Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης τόνισε: «Η σημερινή ημέρα είναι πολύ σημαντική για την Κρήτη καθώς σε πανελλαδικό επίπεδο από την Περιφέρεια μας ξεκινάει η υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος Jessica. Η χρηματοδότηση θα αξιοποιηθεί για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στα αστικά κέντρα της Κρήτης ενώ θα δημιουργήσει παράλληλα ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας που τόσο ανάγκη έχει η κοινωνία και ο τόπος».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Μιχάλης Χρυσοχοϊδης ανέφερε: «Ξεκινάμε από την Κρήτη, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Jessica, που για μια ακόμη φορά δείχνει ότι διαθέτει τις δυνάμεις εκείνες που τόσο πολύ χρειαζόμαστε σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, για να τραβήξουν μπροστά και να δώσουν νέα ώθηση, νέα πνοή στην αναπτυξιακή διαδικασία».

Για την εκτέλεση του προγράμματος και την απορρόφηση των κονδυλίων προϋπόθεση τα έργα να είναι αναπτυξιακού χαρακτήρα, δηλαδή να παράγουν έσοδα, έτσι ώστε να καλύπτουν τη λειτουργία τους μακροπρόθεσμα και να φέρουν πόρους στην Περιφέρεια, ώστε να υλοποιεί μελλοντικά αντίστοιχα έργα.

Τα έργα αυτά προωθούν τη συνεργασία των ιδιωτών με το δημόσιο, αφού επενδυτές καλούνται να υποβάλλουν προτάσεις σε συνεργασία με τους Δήμους ή άλλους τοπικούς δημόσιους φορείς.

Στη συνάντηση υπογραφής της σύμβασης μεταξύ της ΕΤΕπ και της Παγγκρήτιας Τράπεζας και του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, παραβρέθηκαν επίσης ο Πρόεδρος της Παγκρήτιας Τράπεζας, Γ. Λεμπιδάκης, ο Πρόεδρος του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, Κ. Παπαδόπουλος, και ο αντιπρόεδρος της Παγκρήτιας Τράπεζας Ν. Μυρτάκης.


http://www.econews.gr/2011/11/27/ape-jessica-kriti/

Saturday, 26 November 2011

Ascent solar’s flexible CIGS solar panels one of TIME’s 50 best inventions of 2011


flexible solar panels

Ascent Solar Technologies develops innovative, lightweight, flexible, thin-film solar photovoltaic modules (that’s a mouthful, I know — read it again). Ascent’s flexible CIGS solar panels are so innovative they were named one of TIME’s are designed to integrate with limitless applications, transforming unused surface area into a source of clean, renewable energy.50 Best Inventions of 2011, one of only six “green” inventions to make the list this year. The list is featured in the November 28, 2011 issue of TIME (which, somehow, is already online… oh, old media, how you amuse me).
“For each of the past 10 years, TIME has recognized the top 50 breakthroughs in science, technology and the arts,” Ascent notes. “Previous honorees have included the iPad, Nissan Leaf, 3-D cameras, and the world’s first synthetic cells.” Not a bad list of technologies to be associated with.
“TIME refers to Ascent’s solar panels as ‘ingenious’ for their ability to be directly integrated with building materials without the limitations of standard, glass solar panels.”

Ascent Solar’s Solar Panels in Use on Tents

Here on CleanTechnica, Tina wrote, nearly one year ago, how Ascent’s solar panels are being used for portable disaster relief on tents – innovative, useful application, especially in disaster-hit areas. The panels’ flexibility and light weight certainly do allow for more applications than most of us would normally consider are possible with solar, and allow for renewable energy expansion in formerly inaccessible areas and tremendously under-utilized areas.
As the company states, they are “designed to integrate with limitless applications, transforming unused surface area into a source of clean, renewable energy.” Who doesn’t love that? (Other than, perhaps, some solar panel competitors.)


http://cleantechnica.com/2011/11/25/ascent-solars-flexible-cigs-solar-panels-one-of-times-50-best-inventions-of-2011/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+IM-cleantechnica+%28CleanTechnica%29

Wind updates: Innovations and improvements
http://www.renewableenergyworld.com/rea/news/article/2011/11/wind-updates1

Scientists genetically increase algae biomass by more than 50 percent

AMES, Iowa -- Research at Iowa State University has led to discovery of a genetic method that can increase biomass in algae by 50 to 80 percent.

The breakthrough comes from expressing certain genes in algae that increase the amount of photosynthesis in the plant, which leads to more biomass.

Expressing genes means that the gene's function is turned on.

"The key to this (increase in biomass) is combination of two genes that increases the photosynthetic carbon conversion into organic matter by 50 percent over the wild type under carbon dioxide enrichment conditions," said Martin Spalding, professor in the Department of Genetics, Development, and Cell Biology and associate dean for research and graduate studies in the College of Liberal Arts and Sciences.

Carbon enrichment conditions are those in which the algae has enough carbon dioxide.

This patent-pending technology is available for licensing from the Iowa State University Research Foundation, which also provided technology development funds.

This opens up possibilities for more and better biofuel development, according to Spalding.

"There is no doubt in my mind that this brings us closer [to affordable, domestic biofuel]," said Spalding.

In nature, algae are limited from growing faster because they don't get enough carbon dioxide from the atmosphere, according to Spalding.

In environments that have relatively low levels of carbon dioxide (CO2), such as air in earth's atmosphere, two genes in algae, LCIA and LCIB, are expressed — or turned on — to help capture and then channel more carbon dioxide from the air into the cells to keep the algae alive and growing.

However, when algae are in environments with high carbon dioxide levels, such as in soil near plant roots that are expiring carbon dioxide, the two relevant genes shut down because the plant is getting enough carbon dioxide.

The process is similar to a car driving up a hill. The accelerator — these two genes — is pressed and the engine works hard to climb a hill. But when going down an incline, the driver often lets up on the accelerator since more gas isn't needed — the genes shut down.

The two genes are expressed — essentially keeping algae's foot on the gas — even when they are in a carbon dioxide-rich environment and don't need additional carbon dioxide.

Research by Spalding's group shows that algae can be made to produce biomass with the accelerator floored, even in conditions where it would normally just coast, Spalding said.

"Based on some prior research we had done, we expected to see an increase, probably in the 10 to 20 percent range" he said. "But we were surprised to see this big of an increase."

In experiments to get the algae type (Chlamydomonas reinhardtii) to produce more biomass, Spalding first expressed LCIA and LCIB separately. Each effort granted a significant 10 to 15 percent increase in biomass.

When the two genes were expressed together, Spalding was surprised to see the 50 to 80 percent biomass increase.

"Somehow these two genes are working together to increase the amount of carbon dioxide that's converted through photosynthesis into biomass by the algae under conditions where you would expect there would already be enough carbon dioxide," said Spalding.

The excess biomass naturally becomes starch through the photosynthesis process, and increases the biomass starch by around 80 percent.

By using some existing mutated genes, Spalding can instruct the algae to make oil instead of starch. This process requires more energy and the process results in around a 50 percent increase in oil biomass.

Spalding's research was funded in part by grants from the Department of Agriculture's National Institute of Food and Agriculture and the Department of Energy, Advanced Research Projects Agency - Energy.

http://www.renewableenergyworld.com/rea/news/article/2011/11/scientists-genetically-increase-algae-biomass-by-more-than-50-percent

"Stealth blades" get turbines under the radar

New technologies are poised to overcome the radar interference concerns that continue to block gigawatts of wind turbine installations.


Part 1: How tariffs could impact solar industry

New Hampshire, USA -- Would tariffs placed on Chinese solar panels amount to "protectionism?" Are the companies most critical of the trade complaint "just crying foul?" And what's more important to American companies, the race to grid parity or the desire to reclaim solar manufacturing from China?

With the creation of competing coalitions, the sides have been clearly labeled, and the opinions have become increasingly entrenched. But there remains a striking lack of clarity about what happens if and when tariffs are placed on solar panels and cells imported into the U.S., and how that could ultimately impact American businesses and American solar capacity.

Those answers are hard to come by as the solar industry anxiously waits for an investigation of whether China has been illegally dumping solar panels into the U.S. market to come to an end. Will the prices coming out of China be ruled legitimate? Will the U.S. International Trade Commission find culpability, but implement a small tariff that would give American panel makers a moral victory but keep the U.S. market open to Chinese companies? Or will the tariffs be so high that it will sever the market to Chinese companies, and significantly increase the price of solar?

News developments over the past week continue to cloud the road ahead as SolarWorld in Europe considers its own trade complaint and as China weighs filing its own anti-dumping petition against American polysilicon manufacturers.

But this much is clear. There are many stakes in this battle, and just as many perspectives. To get a better sense of the potential road ahead, we spoke with executives across the industry about the challenges they face and the outcome they envision.

For today’s first installment, we spoke with Andrew Beebe, Chief Commercial Officer for Chinese panel manufacturer Suntech, and Mark Simmons, Chief Operating Officer for ClearEnergy, a distributor who recently decided to sever ties with panels coming out of China because of difficulties associated with volatile prices.

In the second installment next week, we’ll hear from Ben Santarris, the Head of Communications with SolarWorld, and Jigar Shah, CEO of the Carbon War Room and founder of SunEdison.

If you have a perspective you'd like to share, please comment below or send an email to s.leone@renewableenergyworld.com.

The Chinese Panel Maker

Perhaps no other company outside of SolarWorld finds itself more central to the trade complaint than Suntech. The company’s Chinese operations are massive, the biggest in the world. But the company has also targeted the U.S. manufacturing sector in a way that no other Chinese company has. Its 40 MW facility in Goodyear, Ariz., is now churning out American-made panels targeted to American-built solar projects that will power American lives.

Suntech has been a vocal player in the American solar space, but its American position — and one could argue its future American prospects — are threatened by the trade petition. SolarWorld’s complaint targets Chinese panels and cells, meaning the cells Suntech makes in China and ships to its facility in Arizona could themselves be hit by the tariffs meant to protect American solar panel makers.

Suntech’s Beebe is adamant that regardless of the outcome of the trade dispute, his company is here to stay, and that the projects for which it is supplying panels, including Sempra’s 700-MW Mesquite Solar project outside Phoenix, will move ahead as planned. Mesquite’s initial 230 MW will use Suntech panels, including some made at the facility nearby.

While some argue that a Chinese company’s presence in the American market is about turning a couple of screws and slapping on a “Made in the U.S.A.” sticker, Beebe says the opposite is true for facilities that import the cells made in China.

“The module process is labor intensive and it’s real,” said Beebe. “It’s the most manufacturing intensive part of the process. Making cells is a significant process as well but our cell lines [in China] are extremely automated. If you’d walk through the production lines [of cell manufacturing], you’d see very few people.”

Its production facilities aside, Beebe says his company sources so much of its products globally that the company perhaps felt a bit insulated when word about a possible trade dispute began to circulate. With offices in Europe and Japan, as well as in the U.S., Beebe says Suntech sees itself as a global company as much as a Chinese company. He says they source on average 50 percent of what goes into each panel from outside China, and 25 to 30 percent comes from the U.S., mainly from polysilicon.

That means the company is hugely invested in the American and European markets, and it in fact sees the Chinese companies that are often grouped as one entity in the American media as the firms they need to beat on pricing and efficiency.

“Our fiercest competitors are our Chinese peers,” said Beebe. “There’s no real, general love across this industry from a Chinese standpoint.”

It’s those Chinese companies, says Beebe, who have the most to lose in the price wars regardless of the outcome of the trade complaint.

“We’re in a hyper competitive environment,” he said about the falling prices and the eventual shakeout that many are predicting. “The cost leader here is a U.S. company, First Solar. It’s not due to one country or another; it’s due to the extraordinary rush of companies that has taken place over the last couple of years, and it’s led to an oversupply of capacity. It’s been a great time to be a customer of solar, but the inevitable ramification of that is not everyone is going to make it.”

The U.S. Distributor

Regardless of what was driving down prices, Simmons realized he had a problem on his hands last spring. Simmons and his bosses from his parent company in Germany were seeing the prices begin to slide. As a distributor, he was buying panels from China-based UpSolar, and in April the wholesale list price for developers and installers was between $1.82 and $1.93 per watt.

From there, the prices of what he was buying from China (which he said he cannot disclose) dropped so dramatically and so quickly, that he found himself stuck with inventory that was being undercut almost daily. To keep pace with the prices, and the surging demand, Simmons had to continually buy the cheaper modules and find a way to get rid of the higher cost inventory. But by the time those modules would get in his hands, eight or nine weeks later, the prices would no longer be competitive. It’s an issue he says that many distributors are grappling with.

“The distributors get stuck,” he said. “They can’t sell what they previously had, but if they stop buying, then they only have the more expensive modules left. You have this pressure from the installers saying, ‘Hey, I can get it cheaper elsewhere,’ and it’s probably true in this case.”

By July, when more Chinese panels were imported into the U.S. than all of 2010, Simmons knew some changes were needed. With $1.5 million in Chinese panels in inventory, he did what few in the industry did. He changed his business plan and moved away from the Chinese imports.

“We cancelled containers that were on the way,” said Simmons. “If the question is cheap, cheap, cheap always, then whoever can buy the largest volume with the fastest delivery will always be the cheapest. And there’s no sustainability in that model.”

So now Simmons buys American-made panels from Sharp and panels made by Sovello in Germany. But he didn’t have to pay April prices once he made the changes. According to Simmons, the wholesale list price offered to developers and installers for those Sharp and Sovello panels are now between $1.34 and $1.37 a watt, having been forced to come down to compete with the Chinese prices. He says he could buy Chinese panels direct from manufacturers for under $1 a watt if he wanted to.

“We’ve gotten really positive reaction since we went away from China,” said Simmons. “But talk is cheap. ... We’re still constantly asked for cheaper, cheaper and cheaper. At least 90 percent of the market is looking for cheap.”

As a smaller distributor, he’s been content to focus on the 10 percent of customers that are perhaps looking past the initial price. If and when tariffs are set, he believes more in the industry will end up seeing things from his vantage point.

“[Once tariffs hit], it will stabilize the market,” he said about the cost per watt. “The list price of modules — the distributor prices for manufacturers — I think will stabilize in the $1.30 range. In the $1.20 range there will be some margin for manufacturers. Under $1.20, manufacturers will not be able to stay in business. Manufacturers are dying off and it’s already happened. That’s the result of not stabilizing.”

He also sees return on investment (ROI) as a far better measuring stick than cost per watt, which is generally how prices are measured. The combination of energy efficiency and panel cost is ultimately what will define the financial success of a project, he says.

“At $1.35, panel prices are already low enough. You don’t need cheaper modules to get a good ROI,” said Simmons, whose company uses energy efficiency tools in combination with solar to get a quicker payback. “More important than grid parity is ‘sellability.’ You have to show a price they can afford and an ROI they can approve of. If you use the right product mix, we’re there already anywhere in country.”

http://www.renewableenergyworld.com/rea/news/article/2011/11/part-1-how-tariffs-could-impact-solar-industry