Friday, 3 March 2017

Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων - Καταδικαστική απόφαση από το Ευρωπαικό Δικαστήριο για την Ελλάδα

Το Ευρωπαϊκό δικαστήριο καταδίκασε την Ελλάδα για παραβίαση της οδηγίας 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2010, για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.
Συγκεκριμένα το άρθρο 5, παράγραφοι 1 και 2, της οδηγίας 2010/31, με τίτλο «Υπολογισμός των βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης», ορίζει ότι τα κράτη μέλη υπολογίζουν τα βέλτιστα από πλευράς κόστους επίπεδα για τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων χρησιμοποιώντας το συγκριτικό μεθοδολογικό πλαίσιο που θεσπίζεται από τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό 244/2012 και, κατά το άρθρο 5, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο, της ίδιας οδηγίας, κοινοποιούν στην Επιτροπή έκθεση η οποία περιέχει όλα τα δεδομένα υπολογισμού και τις παραδοχές που χρησιμοποίησαν για τους υπολογισμούς αυτούς, καθώς και τα αποτελέσματα των εν λόγω υπολογισμών.

Wednesday, 1 March 2017

U.S. Electric generating capacity increase in 2016 was largest net change since 2011

graph of U.S. utility-scale electric capacity additions and retirements, as explained in the article text
Source: U.S. Energy Information Administration, Electric Power Annual and Preliminary Monthly Electric Generator Inventory

More than 27 gigawatts (GW) of electricity generating capacity was added to the U.S. power grid during 2016, the largest amount of added capacity since 2012. These additions more than offset the retirement of roughly 12 GW of capacity, resulting in a net capacity gain of nearly 15 GW, the largest change since 2011. These net additions follow a 4 GW net capacity decrease in 2015—the largest net drop in capacity recorded in the United States.

Μηνύσεις για υπεξαίρεση «γράφουν» οι φωτοβολταϊκοί εναντίον της διοίκησης της ΔΕΗ

Ασφυκτικές φαίνονται να είναι πλέον οι πιέσεις από τις καθυστερήσεις πληρωμών του ΛΑΓΗΕ προς τις ΑΠΕ και συγκεκριμένα προς τους μικρότερους παίκτες δηλαδή στα φωτοβολταϊκά.  Ιδιαίτερα μάλιστα μετά την διάψευση εν πολλοίς των προσδοκιών που είχαν δημιουργηθεί στους παραγωγούς για μείωση της υπερημερίας μετά τη συνάντηση των συνδέσμων τους με τον Υπουργό Περιβάλλοντος Γιώργο Σταθάκη στις 14 Φεβρουαρίου.  Όπως μάλιστα σχολιάζουν χαρακτηριστικά δεκάδες παραγωγοί στο energypress, η μέση υπερημερία αντί να μειωθεί αυξάνεται έστω και οριακά περαιτέρω, παρά δηλαδή τις διαβεβαιώσεις του Υπουργού για αποκλιμάκωση σταδιακά προς τις 120 ημέρες από τις 170+ που «τρέχουν» τώρα.

DG Comp για την έρευνα σε ΔΕΗ και ΑΔΜΗΕ: Δεν αποκαλύπτουμε τίποτα, δε συσχετίζουμε υποθέσεις

Σύμφωνα με επικοινωνία που είχε το energypress με αρμόδιες πηγές της Ε.Ε., η έρευνα που διεξάγεται από τις 14 Φεβρουαρίου στα γραφεία της ΔΕΗ και του ΑΔΜΗΕ από τη DG Comp δε σχετίζεται με οποιαδήποτε άλλη υπόθεση που ενδεχομένως έχει καταγγελθεί στην DG Comp σχετικά με πρακτικές των δυο εταιρειών.
Ταυτόχρονα, υψηλόβαθμες πηγές της DG Comp τονίζουν ότι οι έρευνες θα διαρκέσουν όσο χρειαστεί, μέχρις ότου οι ελεγκτές να κρίνουν ότι έχουν περατώσει την αποστολή τους. Πάντως, όπως υπογραμμίζουν με νόημα, η διάρκεια των ερευνών εξαρτάται άμεσα και από το βαθμό συνεργασίας που θα επιδείξουν ΔΕΗ και ΑΔΜΗΕ μέχρι τέλους, όπως και από άλλους παράγοντες.

Καλοκαίρι η ολοκλήρωση της τεχνικής μελέτης για το πλωτό τερματικό LNG της Αλεξανδρούπολης

Στα έργα κομβικής σημασίας για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και τα αμερικανικά συμφέροντα, συγκαταλέγεται το σχεδιαζόμενο πλωτό τερματικό αποθήκευσης και επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (Floating Storage Regasification Unit -FSRU), της Αλεξανδρούπολης.
Το μήνυμα αυτό έστειλε χθες η Ρόμπιν Ντάνιγκαν, βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών, και αρμόδια για τη διπλωματία των ενεργειακών πόρων του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, και ενώ νωρίτερα είχε συζητήσει το θέμα με στελέχη της Gastrade του ομίλου Κοπελούζου, καθώς και τον υπουργό Ενέργειας Γιώργο Σταθάκη.