Wednesday, 28 April 2010

Οι λεονταρισμοί του ΤΕΕ να στρέψει όλα τα επαγγελματικά επιμελητήρια κατά των ΤΕΙ. Από τις μεμονομένες ανακοινώσεις του ΤΕΕ σε ανακοινώσεις συσκέψεων ΤΕΕ-ΕΜΠ-ΕΜΔΥΔΑΣ. Και από τις συσκέψεις ΤΕΕ-ΕΜΠ-ΕΜΔΥΔΑΣ-ΓΕΩΤΕΕ στο χάος.....

Ξεκίνησε η νέα μορφή επίθεσης του ΤΕΕ κατά των ΤΕΙ. Αυτή την φορά δεν έχουμε μεμονομένες ανακοινώσεις με συκοφαντικό περιεχόμενο ούτε ομαδικές ανακοινώσεις ΤΕΕ-ΕΜΠ-ΕΜΔΥΔΑΣ-ΓΕΩΤΕΕ. Αυτή τη φορά έχουμε ομαδική ανακοίνωση όλων των προέδρων των επιστημονικών φορέων και επιμελητηρίων αρμοδίων για την παραχώρηση επαγγελματικών δικαιωμάτων στην Ελλάδα.

Παρακάτω παραθέτω την ανακοίνωση όπως είναι γραμμένη εδώ:   http://portal.tee.gr/portal/page/portal/press/dt/2010/20100428AnakoinvshTypoyTwnProedronEpisthmonikwnForevn.doc


                                      

         
  TEE 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
 28 Απριλίου 2010
          
Ανακοίνωση των Προέδρων Επιστημονικών Φορέων


 Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας, Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Αθηνών, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Φαρμακευτικός Σύλλογος Αθηνών
Οι εκπρόσωποι των επιστημονικών φορέων διαπιστώνουμε ότι οι παρεμβάσεις του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων προκαλούν οξύτατα προβλήματα στην Ανώτατη Εκπαίδευση και οδηγούν στην υποβάθμιση και απαξίωση του επιστημονικού δυναμικού και των εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας.
Τα θέματα Παιδείας απαιτούν αναγκαίες τομές και μεταρρυθμίσεις. Αντί αυτών επιλέγονται αποσπασματικές ενέργειες, υπαγορευόμενες από λαϊκισμό ή πειθήνια μεταφορά θέσεων που προωθούν χώρες της Ε.Ε., οι οποίες καλύπτουν συμφέροντα και δεν έχουν κανένα κοινό στοιχείο με την Ελλάδα.  

Η απονομή επαγγελματικών δικαιωμάτων χωρίς κανένα αντίκρυσμα στην παραγωγή, το Εθνικό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων χωρίς σύνδεση με το ουσιαστικό περιεχόμενο των σπουδών, η ενσωμάτωση -ως έγινε- στο ελληνικό δίκαιο της οδηγίας 2005/36/ΕΚ και η λειτουργία των Κολλεγίων – με τη συνεπαγόμενη εμπορευματοποίηση της Παιδείας-αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα. 
 
Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι οι Πρυτάνεις και οι Κοσμήτορες των Πολυτεχνικών, Οικονομικών και Γεωτεχνικών Πανεπιστημίων και Σχολών έχουν καταθέσει επεξεργασμένη πρόταση σχετικά με το Εθνικό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων, την οποία το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων αγνοεί προκλητικά. Ταυτόχρονα το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων καταργεί την βάση του 10 στην εισαγωγή των πρωτοετών χωρίς να παίρνει μέτρα για την ουσιαστική αναβάθμιση των τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Χωρίς να αναδιαρθρώνει την εκπαιδευτική πυραμίδα των σχολών και χωρίς να περνάει ένα μήνυμα ότι στην οικονομία είναι αναγκαίοι όλοι και όλοι μπορούν να έχουν ένα ενδιαφέρον επάγγελμα επιστήμονες ή μη. Το ίδιο και τα σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων ΤΕΙ, τα οποία δεν απορρέουν από κανένα κριτήριο, αλλά μόνο ως προϊόν της λογικής για απονομή «εικονικών» δικαιωμάτων, η οποία ακολουθείται τα τελευταία χρόνια.

Αποτελεί κοινή διαπίστωση η αναγκαιότητα στρατηγικού σχεδιασμού του χώρου της Παιδείας και η χωροταξική διάρθρωση των Σχολών (Γεωγραφική-Θεματική), καθώς και η ενδεχόμενη μείωση του αριθμού των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή ο εξορθολογισμός του τίτλου των αντικειμένων τους και των αποστολών τους.
Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων θα πρέπει να επιδιώκει έναν ουσιαστικό, και αποτελεσματικό διάλογο και όχι απλώς να παραθέτει τις απόψεις του και να κρίνει αφ’ υψηλού τις παρεμβάσεις των επιστημονικών φορέων. Είναι αναγκαίο να ληφθεί σοβαρά υπόψη από όλους το γεγονός ότι το επιστημονικό δυναμικό κάθε χώρας αποτελεί την πλουτοπαραγωγική της δύναμη και η πιθανή υποβάθμισή του υποσκάπτει την ανάπτυξή της και το δημόσιο συμφέρον.
Οι επιστημονικοί φορείς της χώρας, στο πλαίσιο του «Συντονιστικού Συμβουλίου Επιστημονικών Φορέων Ελλάδας» που προωθήσαμε, προκειμένου να συμβάλλουμε στην ολοκληρωμένη και σφαιρική προσέγγιση των θεμάτων που αφορούν θεμελιώδη δικαιώματα του Έλληνα Πολίτη και την ανάπτυξη της χώρας,  καλούμε το Υπουργείο Παιδείας σε έναν ειλικρινή και εποικοδομητικό διάλογο.
Σε κάθε περίπτωση, οφείλουμε να ενημερώνουμε την ελληνική κοινωνία            – ιδιαίτερα σ’ αυτή τη δύσκολη περίοδο - για τις συνέπειες των θεμάτων που προωθούνται, καθώς και για τις δικές μας θέσεις, αντιστεκόμενοι σθεναρά σε ό,τι συμβάλει στην υποβάθμιση της παιδείας και της χώρας μας.

Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Θεόδωρος Μαρκόπουλος

Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία
Αθανάσιος Κατσίκης

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Πελοπίδας Καλλίρης

Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας
Δημήτριος Παξινός

Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας
Ευθύμιος Πρεκετές

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος
Εμμανουήλ Καλοκαιρινός

Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος
Δημήτριος Βαγιωνάς

Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Αθηνών
Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Γιάννης Αλαβάνος

Φαρμακευτικός Σύλλογος Αθηνών
Κωνσταντίνος Λουράντος
___________________________________________________________________________________

Για να δούμε όμως,ποιός πήρε τελικά την πρωτοβουλία για μια τέτοιου είδους συγκέντρωση? Για ποιον λόγο να συγκεντρωθούνε όλοι μαζί σε ένα τραπέζι? Μήπως επειδή ο γεωπόνος νοιάζεται για το μέλλον του επαγγέλματος του μηχανικού? Μήπως γιατί ο οικονομολόγος νοιάζεται για το επαγγελματικό μέλλον του γεωπόνου ή του ιατρού και του δικηγόρου ? Όχι φυσικά γιατί είναι προφανές οτι στην εποχή μας και ειδικά στην Ελλάδα ο κάθε επαγγελματίας κοιτάει το επάγγελμά του. Η κοινή σύσκεψη όλων των προέδρων των επιστημονικών φορέων έγινε για τα γενικά προβλήματα της παιδείας και ενόψη του ερχομού των επαγγελματικων δικαιωμάτων των κολεγίων. Αυτό μπορεί να καταλάβει και ο αναγνώστης της ανακοίνωσης από τα κόκκινα γράμματα που έχω βάλει σε μια παράγραφο της ανακοίνωσης. 

Στην συνέχεια όμως τι συμβαίνει? Στην συνέχεια το ΤΕΕ δεν χάνει καθόλου την ευκαιρία να αρχήσει το γνωστό τροπάρι με τα επαγγελματικά δικαιώματα στα ΤΕΙ. Εξάλλου το δηλώνουν και μόνοι τους αφού στην παράγραφο με τα μπλέ γράμματα που έβαλα από την ανακοίνωση λένε στην αρχή οτι "Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι οι Πρυτάνεις και οι Κοσμήτορες των Πολυτεχνικών, Οικονομικών και Γεωτεχνικών Πανεπιστημίων και Σχολών έχουν καταθέσει επεξεργασμένη πρόταση...". Ναί το πήραμε χαμπάρι οτι θέλετε να δείξετε στην κυβέρνηση οτι όλα τα πανεπιστήμια και όλοι οι πτυχιούχοι ΑΕΙ των σοβαρών επαγγελμάτων στην Ελλάδα θέλουνε να ποδοπατήσουνε και να εξαφανήσουνε από προσώπου Γής τα ενοχλητικά ΤΕΙ και τα ζιζάνια τους πτυχιούχους τους που προσπαθούνε να σας κλέψουνε παρανόμως τα επαγγελματικά σας δικαιώματα. 

Άραγε για να δούμε ποιος τελικά ήτανε αυτός που πήρε την πρωτοβουλία να γίνει αυτή η "μέγιστη" σύσκεψη για μόστρα. 
Ξεκινάμε από την ιστοσελίδα του ΓΕΩΤΕΕ http://www.geotee.gr και βλέπουμε πως ούτε ίχνος της δημοσιευμένης ανακοίνωσης. Στην συνέχεια στην σελίδα του ΟΕΕ http://www.oe-e.gr/oee_gr.htm και εκεί ούτε ίχνος ανακοίνωσης. Στην σελίδα του ιατρικού συλλόγου http://www.isathens.gr,πανελλήνιου ιατρικού συλλόγου http://www.pis.gr/ και οδοντιατρικού συλλόγου http://www.osanet.gr επίσης ούτε ίχνος. Στην σελίδα του δικηγορικού συλλόγου http://www.dsa.gr αλλά και της ομοσπονδίας δικαστικών επιμελητών http://www.odee.gr/ ούτε ίχνος ανακοίνωσης.  Στις σελίδες του πανελλήνιου φαρμακευτικού συλλόγου http://www.pfs.gr και φαρμακευτικού συλλόγου αθηνών http://www.fsa.gr και πάλι ούτε ίχνος. Τέλος στην σελίδα του συμβολαιογραφικού συλλόγου αθηνών http://www.lawnet.gr ούτε ίχνος. Μόνο σε μία σελίδα υπάρχεί ίχνος και αυτή είναι του ΤΕΕ. 

Λοιπόν εγώ 1 πράγμα θα πώ. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των κολεγίων θα περάσουν έτσι και αλλιώς διότι διαφορετικά θα φάμε πρόστημο από το ΔΕΚ. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των ΤΕΙ μπορεί και να μην περάσουνε αλλά θα κλείσουνε όλα τα περιφεριακά ΤΕΙ και τότε ο κάθε τοπικός βουλευτής θα κάνει αντάρτικο στο ΠΑΣΟΚ για τον μαρασμό των τοπικών/επαρχιακών τουριστικών εγκαταστάσεων.  

Saturday, 24 April 2010

Συνοπτική εισαγωγή στην φιλοσοφία του ΚΕΝΑΚ.

Μπορείτε να κάνετε download το σχετικό ΦΕΚ με τον κανονισμό ενεργειακής αποδοτικότητας κτιρίων από εδώ http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE_HOME/D6-5825%20KENAK-FEK%20407-B-2010.pdf

Με τον ΚΕΝΑΚ ο ενεργειακός επιθεωρητής θα καθορίσει σε ποια κατηγορία ανήκει ένα κτίριο με βάση την ενεργειακή απόδοση. Η ενεργειακή απόδοση (energy performance) ή T όπως θα δείτε να αναγράφει ο ΚΕΝΑΚ είναι το πηλίκο της "δεδομένης" ενεργειακής κατανάλωσης ενός κτιρίου (EP) πρός την ενεργειακή κατανάλωση που θα έπρεπε να είχε το κτίριο με βάση τον ΚΕΝΑΚ αυτή η ενεργειακή κατανάλωση είναι η η ενέργεια του κτιρίου αναφοράς όπως λέει ο ΚΕΝΑΚ R(r) και μάλιστα θα πρέπει να την αναγάγουμε σε πρωτογενή ενέργεια με βάση τους συντελεστές μετατροπής. Έτσι με βάση τον πίνακα Ε1 της σελίδας 10 θα προσδιορίζεται η κατηγορία που ανήκει το κτίριο.

Τα περισσότερα πράγματα για τον υπολογισμό της ενέργειας καταναλώσεως στις διάφορες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις την έχουμε διδαχθεί στο τμήμα. Αυτό που μένει είναι να εφαρμόσουμε τις γνώσεις μας και με την βοήθεια τον σχετικών τεχνικών οδηγιών του τεχνικού επιμελητηρίου ελλάδας (ΤΟΤΕΕ) που γίνεται συχνή επίκληση σε αυτό στον ΚΕΝΑΚ,θα λάβουμε τα κατάλληλα στοιχεία για την ολοκλήρωση της μελέτης.

Παράδειγμα. 

Ένα κτίριο βρέθηκε οτι έχει συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας περί τις 12549KWh σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ το ίδιο κτίριο με τα ίδια γεωμετρικά και κατασκευαστικά χαρακτιριστικά θα έπρεπε να είχε συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας 9540KWh.

R(p)=9540KWh  και  EP=12549KWh

T=R(p)/EP= 9540 / 12549 =  0.76

Ανατρέχοντας στον πίνακα Ε1 βλέπουμε οτι για 0,75 < Τ <= 1,00 η κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας του κτιρίου είναι η Β. Επίσης θα μπορούσαμε την μονάδα ενέργειας να την εκφράσουμε και σε κλάσμα προς το εμβαδόν,πράγμα που θα αλλοιώσει το αποτέλεσμα λόγο των πιθανών στρογγυλοποιήσεων των δεκαδικών ψηφίων.

Tuesday, 13 April 2010

Σε ισχύ ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιριακού Τομέα (ΚΕΝΑΚ) από το ΥΠΕΚΑ.

Σύμφωνα με την παρακάτω ανακοίνωση από το υπουργείο ενέργειας και κλιματικής αλλαγής

                                                              ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
                            ΘΕΜΑ : «Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιριακού Τομέα»


Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Οικονομικών τίθεται σε ισχύ ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιριακού Τομέα (ΚΕΝΑΚ) με έναρξη ισχύος τρεις (3) μήνες από την έκδοσή της.

Με τον ΚΕΝΑΚ θεσμοθετείται ο ολοκληρωμένος ενεργειακός σχεδιασμός στον κτιριακό τομέα με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής των κτιρίων, την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος, με συγκεκριμένες δράσεις:

Εκπόνηση Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων.
Θέσπιση ελάχιστων ορίων κατανάλωσης ενέργειας.
Ενεργειακή Κατάταξη Κτιρίων (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης).
Ενεργειακές Επιθεωρήσεις κτιρίων,λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού.


Η Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων αντικαθιστά τη μελέτη θερμομόνωσης και θα εκπονείται για κάθε νέο κτίριο, καθώς και για κάθε υφιστάμενο, εφόσον θα ανακαινίζεται ριζικά και βασίζεται σε μια συγκεκριμένη μεθοδολογία η οποία αναφέρεται: α) στην απαίτηση κάλυψης ελάχιστων προδιαγραφών του κτιρίου όσον αφορά στο σχεδιασμό του, το κτιριακό κέλυφος και τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και β) στη σύγκρισή του με κτίριο αναφοράς. Ως κτίριο αναφοράς νοείται κτίριο με τα ίδια γεωμετρικά χαρακτηριστικά, θέση, προσανατολισμό, χρήση και χαρακτηριστικά λειτουργίας με το εξεταζόμενο κτίριο που πληρεί όμως ελάχιστες προδιαγραφές και έχει καθορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ισχύει για δέκα (10) χρόνια και αφορά σε όλα τα νέα κτίρια, συνολικής επιφάνειας άνω των πενήντα (50) τ.μ., τα υφιστάμενα κτίρια που υπόκεινται σε ριζική ανακαίνιση, τα υφιστάμενα κτίρια επιφάνειας άνω των 50 τ.μ. ή τμήματα αυτών όταν πωλούνται ή εκμισθώνονται, καθώς και σε όλα τα κτίρια του δημόσιου & ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η απαίτηση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης στην περίπτωση αγοροπωλησίας τίθεται σε εφαρμογή έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του ΚΕΝΑΚ και στην περίπτωση ενοικίασης εννέα (9) μήνες μετά.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του ενεργειακού επιθεωρητή και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου, ώστε οι καταναλωτές να είναι σε θέση να συγκρίνουν και να αξιολογήσουν την πραγματική τους κατανάλωση και τις τυχόν δυνατότητες βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Η έκδοση του πιστοποιητικού είναι υποχρεωτική.

Η ενεργειακή επιθεώρηση αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο διάγνωσης της ενεργειακής κατάστασης των υφιστάμενων κτιρίων και των δυνατοτήτων βελτίωσής της αλλά και της εφαρμογής της νομοθεσίας για την ενεργειακή απόδοση των νέων κτιρίων. Ο ιδιώτης Ενεργειακός Επιθεωρητής, που θα ενταχθεί σε Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών του ΥΠΕΚΑ,επιθεωρεί το κτίριο και το κατατάσσει σε ενεργειακή κατηγορία, βάσει του λόγου της κατανάλωσης του κτιρίου προς την κατανάλωση του κτιρίου αναφοράς. Ο έλεγχος για την ορθή εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου θα γίνεται από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας, που συγκροτείται στην Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης & Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ και στελεχώνεται με υπαλλήλους του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Τα οφέλη από τον ΚΕΝΑΚ είναι οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά. Τα οικονομικά οφέλη αφορούν κυρίως στον περιορισμό των λειτουργικών εξόδων και εξόδων συντήρησης των κτιρίων και στην αναθέρμανση της οικοδομικής δραστηριότητας. Τα κοινωνικά οφέλη αφορούν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, ενώ τα περιβαλλοντικά οφέλη αφορούν στον περιορισμό των εκπομπών ρύπων, κυρίως διοξειδίου του άνθρακα, με σημαντική συμβολή στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Πηγή:  http://www.ypeka.gr/ypeka/MINISTRY/ΓΡΑΦΕΙΟΤΥΠΟΥ/Details/tabid/362/sni%5B524%5D/249/language/el-GR/Default.aspx

Σε επόμενο post θα αναφέρω link για το κατέβασμα του αρχείου με τον κανονισμό έτσι όπως εγκρίθηκε επίσης θα παραθέσω και μικρά υπολογιστικά παραδείγματα.

Thursday, 1 April 2010

2 μήνες κλειστό το ΑΠΘ λόγο ρηγμάτων στα θεμέλια των κτιρίων από τις εργασίες για το μετρό Θεσσαλονίκης. Να χαίρονται τον διπλωματούχο τους.......

                                        ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΑΛΗΘΙΝΟ ! 

2 μήνες κλειστό θα παραμείνει το ΑΠΘ σήμφωνα με είδηση που αναρτήθηκε στο γνωστό site εδώ

http://www.fititis.gr/fititis2/index.php?option=com_content&task=view&id=3700&Itemid=1

Ο λόγος για το κλείσιμο του ΑΠΘ είναι οτι προκλήθηκαν ρήγματα στα θεμέλια των κτιρίων του πανεπιστημίου με προφανείς κινδύνους για όλους τους φοιτητές. Τα ρήματα προκλήθηκαν από τις εργασίες για το μετρό που διεξάγονται περιμετρικά του χώρου του ΑΠΘ. Οι υπεύθυνοι δεν γνωρίζουν πόσες ακριβώς σχολές έχουν υποστεί ζημιά έτσι μπαίνει λουκέτο σε ολόκληρο το ΑΠΘ. Ο πρύτανης του ΑΠΘ τόνισε οτι πιο σημαντικό από τα μαθήματα είναι η υγεία των σπουδαστών.
_____________________________________________________________________________________

Εγώ λοιπόν δεν κατηγορώ τον πρύτανη του ΑΠΘ για αυτό που συμβαίνει αλλά τον μηχανικό ο οποίος έκανες τις μελέτες και ανέλαβε αυτό το μεγάλο έργο. Και τώρα μην μου πεί κανείς οτι δεν είναι διπλωματούχος μηχανικός αυτός που το ανέλαβε. Ο πρύτανης έχει δίκιο που είπε οτι θα κλείσει για 2 μήνες. Και λίγο είναι...... 2 μήνες μόνο για να ελεγχθούν τα κτίρια που πιθανόν θα έχουν υποστεί ζημιά. Αλλά εκείνα τα οποία έχουν σημιές στα θεμέλιά τους 2 μήνες δεν είναι τίποτα.......

Και είναι φυσικό να υπάρχουν τέτοια προβλήματα όταν οι υπερ-μηχανικοί μέλη ΤΕΕ υποπέφτουν σε τέτοια σφάλματα και αμέλειες μετά γκρινιάζουνε όλοι γιατί οι Έλληνες πάνε στο εξωτερικό, και καλά κάνουν και πάνε όταν η Ελλάδα είναι πίσω σε πολλούς τομείς και επίπεδα + την χάλια νομοθεσία. Να τους χαίρονται τους διπλωματούχους του το ΤΕΕ.

Τα είχαμε ζήσει και στην Αθήνα αυτά παλιότερα, τα ζεί και η Θεσσαλονίκη. Τέτοια πράγματα μόνο στην Ελλάδα γίνονται. Και οι φοιτητές που μένουνε επαρχία και νοικιάζουν τι φταίνε να χάσουν εξεταστική και να τα δίνουνε μαζεμένα τα μαθήματα ? Αυξάνεται κατά πολύ η πιθανότητα να φέρουνε κάτω από 5.