Saturday, 10 September 2016

ΡΑΕ: Διαβούλευση για τη μεθοδολογία επιμερισμού εσόδων συμφόρησης

Η ΡΑΕ προχωρά σε Δημόσια Διαβούλευση επί του σχεδίου των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς περί καθορισμού της Μεθοδολογίας Επιμερισμού Εσόδων Συμφόρησης κατά το άρθρο 73 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/ 1222 της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 2015 σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για την κατανομή της δυναμικότητας και τη διαχείριση της συμφόρησης.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με απόφαση της ΡΑΕ:

Στο πλαίσιο επίτευξης της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, εξεδόθη, κατ’ αρχήν, ο Κανονισμός (ΕΚ) υπ’ αριθ. 714/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003.
Στη συνέχεια, με εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 18 του Κανονισμού (ΕΚ) 714/ 2009 και σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, εξεδόθη από την Επιτροπή ο υπ’ αριθ. 2015/ 1222 Κανονισμός (ΕΕ) της 24ης Ιουλίου 2015 (εφεξής ο «Κανονισμός»), με τον οποίο καθορίζονται κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαζωνική κατανομή της δυναμικότητας και τη διαχείριση της συμφόρησης στην αγορά της επόμενης ημέρας και στην ενδοημερήσια αγορά στα Κράτη Μέλη. Μεταξύ άλλων, λόγω της κατανομής της δυναμικότητας στις διασυνδέσεις στην αγορά επόμενης ημέρας και την ενδοημερήσιας αγοράς μέσω της σύζευξης των αγορών αυτών πλέον και όχι διακριτά μέσω βραχυπρόθεσμων δημοπρασιών, προκύπτει πρόσθετο έσοδο στις περιπτώσεις συμφόρησης των διασυνδέσεων.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 73 του Κανονισμού:

«1.Εντός 12 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, όλοι οι ΔΣΜ εκπονούν πρόταση σχετικά με τη μεθοδολογία επιμερισμού εσόδων συμφόρησης.
2.Η μεθοδολογία που αναπτύσσεται σύμφωνα με την παράγραφο 1:
α) διευκολύνει την αποδοτική μακροπρόθεσμη λειτουργία και ανάπτυξη του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και την αποδοτική λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Ένωσης,
β) συμμορφώνεται με τις γενικές αρχές της διαχείρισης της συμφόρησης που ορίζονται στο άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009,
γ) καθιστά δυνατό τον εύλογο οικονομικό προγραμματισμό,
δ) είναι συμβατή με όλα τα χρονοδιαγράμματα,
ε) καθορίζει ρυθμίσεις για τον επιμερισμό εσόδων συμφόρησης που προκύπτουν από τα περιουσιακά στοιχεία μεταφοράς που ανήκουν σε μέρη εκτός των ΔΣΜ.
3.Οι ΔΣΜ επιμερίζουν τα έσοδα συμφόρησης σύμφωνα με τη μεθοδολογία κατά την παράγραφο 1, το συντομότερο δυνατό και το αργότερο μία εβδομάδα μετά τη μεταβίβαση των εσόδων συμφόρησης σύμφωνα με το άρθρο 68 παράγραφος 8.»

To σχέδιο αυτό (Μεθοδολογία Επιμερισμού Εσόδων Συμφόρησης ή Congestion Income Distribution (CID) Methodology) πράγματι συντάχθηκε υπό τον συντονισμό του ENTSO-E με τη συνεργασία όλων των ΔΣΜ των χωρών της ΕΕ που δεσμεύονται από τον Κανονισμό και υπεβλήθη σε όλες τις Ρυθμιστικές Αρχές πριν την καθορισμένη προθεσμία (14.08.2016). 
Σύμφωνα με άρθρο 9 παρ. 6 (ιγ) του Κανονισμού, οι Ρυθμιστικές Αρχές είναι αρμόδιες για την έγκριση της μεθοδολογίας αυτής με την διαδικασία έγκρισης η οποία προβλέπεται στο άρθρο 9 παρ. 10 ως εξής:
«Όταν για την έγκριση όρων και προϋποθέσεων ή μεθοδολογιών απαιτείται απόφαση από περισσότερες της μιας ρυθμιστικές αρχές, οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές διαβουλεύονται και συνεργάζονται στενά και συντονίζονται μεταξύ τους, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας. Κατά περίπτωση, οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη του Οργανισμού. Οι ρυθμιστικές αρχές λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με όρους και προϋποθέσεις ή μεθοδολογίες που υποβλήθηκαν σύμφωνα με τις παραγράφους 6, 7 και 8, εντός έξι μηνών από την παραλαβή των όρων και προϋποθέσεων ή μεθοδολογιών από τη ρυθμιστική αρχή ή, κατά περίπτωση, από την τελευταία εμπλεκόμενη ρυθμιστική αρχή.»
Συνεπεία των ανωτέρω, υποβάλλεται προς Δημόσια Διαβούλευση η κοινή πρόταση των ΔΣΜ της ΕΕ για τη Μεθοδολογία Επιμερισμού Εσόδων Συμφόρησης, καθώς και η επίσημή μετάφρασή του στην ελληνική γλώσσα, ως υπεβλήθησαν στη ΡΑΕ δυνάμει των υπ’ αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-208633/20.07.2016 και Ι-209640/30.08.2016 εγγράφων του ΑΔΜΗΕ. Οι τυχόν προτάσεις των Συμμετεχόντων θα συμπεριληφθούν στις προτάσεις της ΡΑΕ προς την κοινή Ομάδα Εργασίας ACER και εθνικών ρυθμιστικών αρχών (CACM TF), προκειμένου για την διαμόρφωση της τελικής πρότασης και τη συνακόλουθη έγκρισή της κατά τη διαδικασία του άρθρου 9 του Κανονισμού, ως ανωτέρω αναλυτικά περιγράφεται.

Επισυνάπτονται:
  1. Επιστολή ΑΔΜΗΕ υπ’ αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-208633/20.07.2016
  2. Μεθοδολογία – αγγλικό κείμενο (συνημμένο στο Ι-208633)
  3. Μεθοδολογία – ελληνική μετάφραση (Ι-209640/30.08.2016)
  4. Επεξηγηματικό κείμενο – αγγλικό κείμενο (συνημμένο στο Ι-208633)
Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2016.
 
http://energypress.gr/news/rae-diavoyleysi-gia-ti-methodologia-epimerismoy-esodon-symforisis

No comments: