Wednesday, 26 December 2012

ΕΤΕ: Εγγύηση για δάνειο ύψους 440 εκατομ. ευρώ για θερμικό σταθμό στην Σλοβενία

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων υπέγραψε εγγύηση για δάνειο ύψους 440 εκατομμυρίων ευρώ με τη Σλοβένικη κυβέρνηση, για ένα εργοστάσιο λιθάνθρακα που αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω κρίσης. Ωστόσο η συμφωνία ενδέχεται να μην πραγματοποιηθεί λόγω των ανησυχιών για το κλίμα διαφθοράς που μαστίζει τη χώρα.
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει ήδη χορηγήσει ένα αρχικό ποσό ύψους 110 εκατομμυρίων ευρώ για το εργοστάσιο λιθάνθρακα στο βόρειο μέρος της πόλης Šoštanj, ωστόσο η συμφωνία για τη δεύτερη δόση πραγματοποιήθηκε μόλις στις 6 Δεκεμβρίου.
Η EurActiv εκτιμά ότι η εκταμίευση θα λάβει χώρα μετά από την επανεξέταση του ζητήματος από τη διαχειριστική αρχή της τράπεζας και κατόπιν θα ακολουθήσει η έγκριση της συμφωνίας από το Κοινοβούλιο της Σλοβενίας, κίνηση που θα εξοικονομήσει χρόνο και χώρο για πιθανούς ελιγμούς.
Αυτό είναι ένα γεγονός ζωτικής σημασίας, καθώς το εργοστάσιο TEŠ 6, στο οποίο έχει επίσης χορηγηθεί δάνειο ύψους 200 εκατομμυρίων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, αντιμετωπίζει καταγγελίες για διαφθορά και υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την κερδοφορία της και σχετικά με το γιατί οι θεσμοί της ΕΕ χρηματοδοτούν μια τέτοια υποδομή που συμβάλλει στην υπερθέρμανση του πλανήτη.
«Πιστεύουμε ότι η δημόσια χρηματοδότηση δε θα πρέπει να στηρίζει έργα που σχετίζονται με τον άνθρακα, διότι κάτι τέτοιο θεωρείται ότι δε συνάδει με τους στόχους της ΕΕ για το κλίμα και την ατζέντα για τη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα», ανέφερε η Pippa Gallop, εκπρόσωπος του Δικτύου Bankwatch.
«Το εργοστάσιο στην πόλη Šoštanj προβλέπεται ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί έως το 2054 και ότι θα καταναλώσει όλες τις άδειες εκπομπών ρύπων της Σλοβενίας, αποτρέποντάς τη από την επίτευξη των στόχων για τη μείωσή τους», δήλωσε.
Παρά το ότι η ΕΕ είναι επισήμως δεσμευμένη να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά μήκος της περιφέρειάς της σε ποσοστό 80 - 95% από τα επίπεδα του 1990, έως το 2050 και οι Ευρωπαϊκές αναπτυξιακές τράπεζες και καλύπτουν περίπου τα δύο τρίτα του κόστους του εργοστασίου στη Šoštanj (1,2 δις ευρώ).
Παρόλα αυτά, έχουν διατυπωθεί πολλές ενστάσεις σχετικά με παρατυπίες στη δημοπράτηση του εργοστασίου, ενστάσεις που συνιστούν ένα από τα πολλά παγόβουνα δια μέσου των οποίων πρέπει να πλοηγηθούν οι χρηματοδότες.
 
Υψηλός κίνδυνος διαφθοράς

Αναφορά που συντάχθηκε από τη Σλοβενική Επιτροπή για την Πρόληψη της Διαφθοράς το Φεβρουάριο συμπεραίνει ότι το έργο στη Šoštanj «σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε κατά τρόπο μη - διαφανή, χωρίς εποπτεία και επιβαρύνεται με πολιτικές πιέσεις και επιρροές, με αποτέλεσμα να υπάρχει υψηλό κίνδυνος για την εμφάνιση φαινομένων διαφθοράς και σύγκρουσης συμφερόντων».
Οι συντάκτες της έκθεσης διαπίστωσαν ότι οι νόμοι σχετικά με τις κρατικές εγγυήσεις, είχαν προταθεί από τους υπαλλήλους της Holding Slovenskih elektrarn (HSE), κρατική εταιρεία που κατέχει τις μετοχές του εργοστασίου TES 6.
Το έργο στη Šoštanj είναι το αντικείμενο έρευνας από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης, την OLAF, και έναν ανεξάρτητο φορέα της Σλοβενίας, λόγω των ισχυρισμών για τη διαφθορά και τη σύγκρουση των συμφερόντων κατά τη διαδικασία υποβολής προσφορών.
«Η τράπεζα παρακολουθεί στενά τις διαδικασίες των ερευνών και εάν κριθεί απαραίτητο, θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα σχετικά με τα δάνεια που έχει χορηγήσει», ανέφερε εκπρόσωπος της ΕΤΕ στην EurActiv. Όποια και αν είναι η έκβαση των ερευνών, οι αμφιβολίες για το μακροχρόνιο όφελος του εργοστασίου είναι εύλογες.

Μεθοδολογικά λάθη, αναπόδεικτοι ισχυρισμοί

Η ΕΤΕ διατείνεται ότι πραγματοποίησε οικονομικές αναλύσεις κατά τη διάρκεια της συμφωνίας για τη χρηματοδότηση, όμως από τότε υπάρχουν καταγγελίες και έρευνες εν εξελίξει.
Ωστόσο, μελέτη από την εταιρεία CE Delft το Νοέμβριο του ’11 διαπίστωσε ότι οι αρχικές προτάσεις για το εργοστάσιο διέπονταν από μεθοδολογικά λάθη και αναπόδεικτους ισχυρισμούς.
Οι αναλύσεις κόστους - οφέλους υπήρξαν ελλιπείς και έγιναν λάθος υποθέσεις, όπως για παράδειγμα η μη προσήλωση της ΕΕ σε κλιματικούς στόχους μετά το 2020.
Για να επιτευχθούν οι στόχοι του 2050, ο άνθρακας πρέπει να καταστεί πολύ ακριβός. Αυτό σημαίνει ότι τα εργοστάσια όπως αυτό στη Šoštanj, δε θα είχαν κέρδος.
«Υπό τις συνθήκες που επικρατούν στη Σλοβενία, αυτό το έργο δε θα λάμβανε κρατική επιχορήγηση», κατέληξε η έρευνα και χωρίς αυτή, το έργο δε θα προχωρούσε.
Τον Απρίλιο, η Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, πάγωσε τα κονδύλια για το εργοστάσιο, εξαιτίας ισχυρισμών για διαφθορά και το Μάιο, η γαλλική εταιρεία ενέργειας Alstom, απέσυρε όλες τις εργασίες στο εργοστάσιο, απαιτώντας κρατικές εγγυήσεις.
 
Καταγγελίες εν εξελίξει

Πηγές της ΕΤΕ ισχυρίζονται ότι, παρά τις εγγυήσεις, οι στόχοι του 2050 για την απεξάρτηση από τον άνθρακα αποτελούν μέρος των καταγγελιών που εξετάζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Σλοβένος Επίτροπος Περιβάλλοντος της ΕΕ, Janez Potočnik, είναι θετικά διακείμενος στην πραγματοποίηση της έρευνας
Η τράπεζα αναφέρει ότι η κλιματική αλλαγή είναι μια από τις προτεραιότητές της και επί του παρόντος συνιστά θέμα της εσωτερικής αναθεώρησης.
«Οι εκτιμήσεις για την κλιματική αλλαγή έχουν ενσωματωθεί σε όλες τις τομεακές πολιτικές της ΕΤΕ και πρέπει να ενσωματωθούν σε όλες τις επιχειρησιακές δραστηριότητες», αναφέρει η ιστοσελίδα της τράπεζας. Επίσης, «συνιστά σύστημα η αξιολόγηση των έργων να γίνεται βάσει πολιτικών περισσότερο φιλικών προς το κλίμα».
Η ΕΤΕ έχει ως κανόνα ότι οι νέες μονάδες άνθρακα θα πρέπει να μειώνουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 20%, και η τράπεζα επιβάλλει 30 ευρώ ανά τόνο διοξειδίου του άνθρακα στην τιμή των επενδύσεων -τέσσερις φορές υψηλότερη από ό, τι στην τιμή της αγοράς.
Όμως, σύμφωνα με την έκθεση της Bankwatch «Rising Carbon», οι εταιρείες ορυκτών καυσίμων ήταν οι μεγαλύτεροι δικαιούχοι των δανείων της ΕΤΕ στον τομέα της ενέργειας μεταξύ του 2007 και 2010, απολαμβάνοντας το διπλασιασμό των κεφαλαίων τους από € 2,8 δισεκ. Σε € 5 δισεκατομμύρια.
«Η απόφαση της ΕΤΕ σχετικά με τη συμβατότητα του έργου λήφθηκε το 2007 και ρυθμίζεται από την ΕΤΕ και τα πρότυπα που ίσχυαν στις πολιτικές εκείνης της εποχής», είπε εκπρόσωπος της ΕΤΕ.
"Επιπλέον, η αναθεώρηση της ΕΤΕ της ενεργειακής πολιτικής δεν έχει λήξει ακόμα», πρόσθεσε.

http://www.energia.gr/article.asp?art_id=65176

No comments: